-- annonse --
Nyheter
GOD START: Martin Sjögren er en kunnskapsrik og erfaren fotballtrener med suksess på kvinnesiden i svensk fotball. Som norsk landslagssjef har han høstet mye kritikk etter EM-sluttspillet hvor mange mente at Norge underpresterte. Foto: DIGITALSPORT
Teddy Moen
KOMMENTAR • Av TEDDY MOEN
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

TeddyMoen2KOMMENTAR av daglig leder TEDDY MOEN, NFTFelles for innspillene er at de har vært unyanserte, kritiske og i liten grad konstruktive. Mest lei meg er jeg blitt over den behandling landslagssjef Martin Sjögren har fått. Han levnes ikke mye ære. Selv fra andre trenerkollegaer og kommentatorer med trenerbakgrunn, får han sitt pass påskrevet.

Selvfølgelig må Martin ta sin del av ansvaret for resultatene i Nederland. Dog har han underveis og i etterkant på en ryddig og sympatisk måte tatt sjølkritikk og stilt opp for norsk presse og mange av sine kritikere. Han har vært i jobben i 6 måneder, tok over et landslag som er gjennom et generasjonsskifte og har kun et begrenset antall samlingsdøgn på seg til å forberede laget.  Å rette skytset mot landslagssjefen på nåværende tidspunkt, blir feil. Derfor er jeg også glad for å se at NFF som arbeidsgiver vil gi ham tid og rom til å implementere sine strategier for landslaget.

Meget kunnskapsrik og erfaren

Det rette nå er å gi Martin Sjögren arbeidsro, oppbacking, autoritet og tillit. Martin er en kunnskapsrik, erfaren og svært respektert klubbtrener fra Sverige som har alle forutsetninger for å løfte vårt kvinnelandslag. Men vi må være tålmodige! Som fotballtrenere vet vi hvor avgjørende det er å stå gjennom kritikk, skuffende resultater og motgang. En klar forutsetning for å lykkes ved neste korsvei. Men i slike tider må vi heller ikke glemme at treneren behøver å føle varme, oppmerksomhet og støtte fra omgivelsene sine.

Om motsatt skjer, kan utfallet gjerne blir som det gjerne gjør: Treneren kaster selv inn håndkledet, eller så blir NFF presset til å – både fra eksternt og internt hold –avslutte samarbeidet med treneren før avtalt tid.

Vil norsk fotball kvinnefotball være tjent med dette? Definitivt ikke, og det vil sette norsk kvinnefotball enda lengre tilbake!

Slå ring nå

Derfor er tiden inne for oss som trenerkollegaer å slå ring om Martin Sjögren! Som fagfolk behøver vi å si ifra. Ikke bare for Martin, dette handler i like stor grad om respekten for fotball-faget og troen på trenerrollen. Vi vet at fremragende fotballprestasjoner ikke kommer som resultat av enkle og banale løsninger og en kast- og bruk-mentalitet av fotballtrenere. Men som følge av tro, kontinuitet, en tydelig strategi og god ledelse. Prosessene for å utvikle et lag er krevende, kompliserte og nyanserte. Derfor behøver vi fotballtrenere med trygghet, autoritet og som tør å utøve sitt lederskap.

Med dette som bakteppe, behøver vi mer enn noen gang fotballtrenere som forstår sin rolle og ikke bidrar til den kakofonien (det greske ordet kakophonia «mislyd») som dessverre preger for mye av debatten om norsk kvinnefotball. Fotballtrenere som forstår at man lite oppnår gjennom offentlig å kritisere kollegaer, sitt eget fotballforbund, og de flere tusen av frivillige foreldretrenere som faktisk over en 40 årsperiode har gjort norsk kvinnefotball til en eventyrhistorie.

Ja, det er sikkert mye som bør endres og gjøres annerledes i jente- og kvinnefotballen, og vi behøver definitivt å ha et kritisk blikk på alle sider av virksomheten. Og en systematisk metodikk knyttet til dette – ikke en «kultur» som media setter agendaen for – men som fotballmiljøet selv bygger og iverksetter. Et system som er så godt rustet at det kan stå imot det massive trykket av kritikk som kommer fra utsiden når norsk fotball ikke lever opp til de forventingene som media gjerne har skapt. Hvis regi er sydd sammen for å lage tabloide og sensasjonspregede historier.

Hva slags verdier bygger du ditt lederskap på?

Det er naturlig at fotballtrenere blir utfordret i TV, i radio, i aviser og på sosiale medier om tilstanden og temperaturen i norsk fotball.

Flere fotballtrenere er på lønningslisten til mediaaktører som såkalte eksperter. Ingen lett balansegang, om man skal være fotballtrener i det ene øyeblikket og kritiker i den neste øyeblikket, i den samme bransjen som man virker i.

Vår henstilling til fotballtrenere og kollegaer er å være bevisst skillet mellom sak og person. Og til de som jobber for media – Hvor langt er jeg villig til å gå i min kritikk av en annen trenerkollega? Oppfatter jeg det som forenlig å balansere de verdiene jeg bygger mitt lederskap på som fotballtrener, med det forventingene som media stiller til meg?

Det er ikke vanskelig å se behovet for å gjøre fotballtreneren til syndebukk, når resultatene butter. Selv registrerer jeg også at flere enn før mener at det er rett og rimelig at treneren må gå av (eller sparkes!), hvis publikum vender tommelen ned. Også andre fotballtrenere, kan være blant de som melder seg på dette.

Mye av det som blir sagt og skrevet rundt kvinnelandslaget og treneren er så følelsesladet, lite konstruktivt og selvfølgelig tatt helt ut av konteksten. Problemet er bare at denne utviklingen vil fortsette samt få ytterligere legitimitet, hvis også fotballtrenere på alle nivåer «melder» seg på dette hylekoret.

Selvfølgelig skal det være lov til å være kritisk til A-landslaget og Martins rolle som landslagssjef. Men behøver man å harselere, komme med sjikanerende karakteristikker og kreve hans hode på et fat? Selvfølgelig ikke. Jeg forventer mer av mine trenerkollegaer enn som så.

Fremsnakk dine trenerkollegaer

Trenerforeningen ønsker å bidra til å bevisstgjøre medlemmer og andre fotballtrenere på at sterkere kollegialitet og en positiv fremferd, er veien å gå for å løfte kvaliteten i norsk fotball. Det er også i tråd med foreningens vedtekter.

I vår uttale om en annen treners jobb og virke, er veldig viktig å bevare respekten for treneryrket og ikke minst sørge for at fotballens omdømme ikke rakkes ned på. I den lange løp blir vår egen sport taperen her, om en slik negativ utvikling får eskalere.

Som fotballtrener bør vi tenke oss godt om når vi står foran en mikrofon, skal fylle et kommentarfelt på sosiale medier eller påtar seg en rolle som «ekspert». Hvor langt behøver jeg å gå i forhold til å MENE noe om en trenerkollega og hans lags prestasjoner?

Mitt råd er; Vær litt annerledes – si noe positivt, si noe konstruktivt om din kollega. Ros han eller henne, forsøk å forklare hvor komplekst og sammensatt fotball er, hvor utfordrende det er for en fotballtrener å få ett kollektiv til å fungere. Sørg for å ivareta respekten og stoltheten for yrket vårt.

Det er i mine øyne et positivt lederskap som vil ta norsk fotball fremover. Det behøves.

• Les også egen sak om Martin Sjögren

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --