-- annonse --
Nyheter
TRIST: NFTs daglige leder Teddy Moen (innfelt) beklager at Eirik Horneland måtte gi seg som Rosenborg-trener allerede etter tre serierunder i Eliteserien. Foto: NTB scanpix og Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Det sier daglig leder Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening (NFT) i kjølvannet av Eirik Hornelands avgang som Rosenborg-trener fredag.
  Moen mener fredagen var en trist dag både for Horneland sjøl, Rosenborg Ballklub og norsk toppfotball.
  – Jeg føler med vårt medlem Eirik Horneland. Han har jobbet hardt med stor entusiasme, pågangsmot og med et sterkt ønske om å leve opp til de forventingene som klubb, omgivelser og media har stilt til ham. Han kjenner på kroppen at dette er tøft! Å leve med følelsen av å mislykkes, setter deg i en fysisk og mental krisesituasjon. Man blir uvel og mester nattesøvnen. Å lade opp batteriene på nytt etter noe slikt, tar tid og stiller store krav til mennesket bak trenerrollen, sier Moen. - Det er også leit at RBK enda en gang er kommet i den situasjonen at treneren må byttes ut. Dette svekker tilliten til norsk toppfotball.

Kommer tilbake

Han er likevel overbevist om at Horneland vil komme seg gjennom dette og være tilbake i bransjen igjen.
  – Med den kvaliteten og kapasiteten han har, håper vi å se han tilbake på sidelinjen igjen om ikke så lenge. Norsk fotball må ta vare på trenertyper som Eirik. Å miste en slik lovende trener, ville være et stort tap for norsk fotball, understreker Moen.

– Det er feil å påstå at en treneravgang er en god nyhet. Det er det nesten aldri! Saker som denne, er negativt, det forsterker uro, bidrar til økte kostander, svekker omdømmet og bidrar til spekulasjoner i klubb og omgivelser.

Komplekst bilde

Moen påpeker videre at man som hovedtrener har resultatansvar, og A-laget er klubbens ansikt utad. Derfor er det naturlig at mange setter likhetstegn mellom lagets prestasjoner og kvaliteten i trenerens virke. 
  – Dette blir likevel en for enkel forklaring på hvorvidt en treners har lykkes eller ikke. Grunnen til at RBK ikke klarer å leve opp til gammel storhet, mener jeg er veldig sammensatt og komplekst. Hadde det vært et enkelt å forklare hvorfor RBK ikke lengre vinner Eliteserien og kvalifiserer seg for Champions League, ville oppgavene med å styre klubben, vært mye enklere. Men sannheten er at klubbesn ledelse over flere år har en rekke feil veivalg og utvist svakt lederskap. I dette ligger mange av svarene på hvorfor klubben ikke lykkes med å leve opp til forventingene som er skapt i egne rekker og signalisert til omgivelsene.

Feil å gi hovedtreneren skylda

– Å mene at Rosenborgs resultater er et spørsmål om hvem som er hovedtrener og hvilket system man velger, blir en for enkel og banal forklaringsmodell. RBK sine problemer stikker dypere enn dette. Å tro at en trener alene kan snu den negative utviklingen, er en naiv tilnærming til problemfeltet.  Men sammen med spillerne er treneren den viktigste aktøren i klubben. Derfor er valget av riktig trener naturligvis svært viktig. Men eren fotballtrener er aldri god alene, understreker Teddy Moen. Han er god sammen med andre, det være seg spillere, støtteapparat og styre. 

Derfor mener han at det er feil å hevde at Horneland var feil mann til å trene RBK. Moen mener at timingen for hans ankomst ga han et dårlig utgangspunkt for å lykkes. Summen av en rekke negative faktorer i og utenfor klubben som akkumulerte før hans ankomst og underveis i hans regjeringstid, ga ham dårlige forutsetninger for å leve opp til forventingene som var gitt han i rollen.

En fot i bakken

Moen gjør seg sine refleksjoner rundt situasjonen i Rosenborg:
  – Kanskje er tiden inne for at styret i Rosenborg BK reviderer sine sportslige ambisjoner? Konkurransen i norsk toppfotball, og ikke minst i internasjonal fotball, er tøff. Så selv om klubben har de største økonomiske ressursene, har en rekke hendelser de siste årene vist at penger alene ikke nødvendigvis garanterer sportslige fremganger. Man trenger dyktige mennesker med kompetanse, smartness og kløkt. Profesjonell fotball er i kontinuerlig utvikling og står ikke stille. Det er utfordrende å holde posisjonen som Norges ledende klubb som også ønsker å lykkes i Europa. Nå er kanskje tiden innen for en selvransakelse i egen rekker? 

– Jeg registrerer at en rekke eksperter, ex-spillere og forståsegpåere mener mye om hva som er galt i RBK, og hvilke valg som må gjøres med hensyn til trenerspørsmålet og spilestil. Å være hovedtrener i Rosenborg er den mest krevende trenerjobben i norsk fotball ved siden av rollen som landslagssjef. Derfor er det viktig at styret i RBK nå tar seg god tid til å evaluere hvorfor klubben igjen må skille lag med sin hovedtrener. Ingen klubb, selv ikke RBK, kan over tid leve med en kast-brukmentalitet av fotballtrenere! Sportslige fremganger er uomtvistelig knyttet til stabilitet, kontinuitet og nok trygghet i organisasjonen til å takle motgang og nedturer innimellom. For ingen fotballklubber kan vinne alle fotballkamper - - med stil - hele tiden...

Styret ansetter trenere

Teddy Moen har også merket seg TV 2-ekspert Jesper Mathisen sine uttalelser til VG om at RBKs styreleder Ivar Koteng må holde seg langt unna når trønderne skal ansette ny hovedtrener.
  – Jeg synes det er greit å gjøre det klart at i en idrettsforening som RBK, så er det styret i klubben som ansetter og avsetter fotballtrenere. Styret er arbeidsgiver og treneren (Horneland) er ansatt/arbeidstaker. Sistnevnte rapporterer til, og er underlagt styret, gjerne ved lederen (Koteng) som er den som tradisjonelt i fotballklubber er den treneren forholder seg til. Å «KREVE» at en leder holdes vekk fra denne type prosesser, vitner ikke bare om en manglende innsikt i idrettens lover og regler. Det forteller også en del at man ikke forstår det tydelige skillet mellom hvem som er valgt til å lede klubben og hvem som er ansatt til å utføre de oppgavene som styret ønsker skal løses til enhver tid.  Som å lede og trene klubbens A-lag, kommenterer Teddy Moen.

– Jesper og andre fotballeksperter må gjerne være kritisk til styreleder Koteng og styrets håndtering av denne og andre trenersaker som har endt med at sistnevnte har måtte fratre før avtalt slutt-tidspunkt. Det er helt legitimt. Da er det medias oppgave å stille kritiske spørsmål. Men å kreve at man bryter med lover og regler innen idretten – fordi dette vil gjøre slike prosesser bedre og mer effektive, det ville være en uheldig vei å følge for toppfotballen i Norge, understreker Moen.

-- annonse --