Skriv ut denne siden
Nyheter
PROFESJONELL TRENER: Bård Wiggen har snart 25 år bak seg som profesjonell fotballtrener i Norge og i utlandet. FOTO: Ivar Thoresen FOTBALLTRENEREN
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Flertallet av fotballtrenere i Norge er ikke profesjonelle, men både her hjemme og mange andre land finnes det etter hvert en ganske stor gruppe av folk som arbeider som fotballtrener på heltid og får lønn for det. Flesteparten av disse jobber innen klubbdrift/administrasjon og spillerutvikling, mens resten er trenere for fotballag hvor hovedansvaret deres er å utvikle enkeltspillere og fotballaget som helhet. Å lede arbeidet med å utvikle en prestasjonskultur rundt dette, er også en sentral del av jobben.

I toppfotballen

ToniOrdinasToni Ordinas er hovedtrener i Stabæk Fotball og ett eksempel på at man ikke behøver å ha vært profesjonell fotballspiller på høyt nivå for å bli profesjonell fotballtrener i toppfotballen.

Flertallet av de profesjonelle fotballtrenere jobber innen landets tre øverste divisjoner på herresiden, i toppserien på kvinnesiden og med de talentutvikling og trenerutvikling i regi av Norges fotballforbund. Man anslår at det i dag er ett sted mellom 700-800 heltidsansatte fotballtrenere norsk fotball. Dette er ett antall som stadig vekk stiger. For øyeblikket skapes det mange nye jobber som profesjonelle fotballtrenere gjennom FFO-ordninger med fotball (som f.eks. Telenor Xtra) og innen spillerutvikling i toppklubbene.

Varierende arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene kan variere, og mange fotballtrenere er underlagt en hovedtrener eller en sportssjef. Ofte har man spesialisering innenfor ett felt, og arbeider for eksempel som keepertrener, spillerutvikler eller fysisk trener. En stor del av tiden for en fotballtrener går med til forberedelser, gjennomføring og evaluering av trening og kamper. Andre oppgaver er å observere motstanderlag og samtidig se etter fotballspillere som er aktuelle for eget lag (speiding). Oppfølging av støtteapparat, spillergruppen, samarbeidspartnere, media og samarbeidsklubber er også viktige oppgaver for en trener. En profesjonell fotballtrener bør bruke tid på å oppdatere (etterutdanning) og utdanne seg jevnlig, fordi fotballen utvikler seg som sport og det er noe treneren må være oppdatert på. 

Ikke normal arbeidstid

Som fotballtrener lager du blant annet både uke-, måneds- og årsplaner for fotballaget. I mange klubber finnes det også egne spillerutviklere som i hovedsak har ansvar for de yngre spillerne i klubben. Som fotballtrener må du regne med å jobbe på både dag-, kveldstid og i helger. Det er samtidig viktig at profesjonelle fotballtrenere er villige til å flytte på seg for å få jobb, etter som de fleste arbeidskontrakter varer kun i to til tre år. Fotballtreneren er nesten aldri fast ansatt, men det har tidsavgrensede arbeidskontrakter, men som også ha vern gjennom arbeidsmiljølovens regler.

Usikkerhet

Fotball er for mange sterke følelser og mye engasjement. Resultater med fotballag knyttes ofte til fotballtreneren og hans innsats. Det betyr at fotballtrenere gjerne er utsatt om resultatene er svakere enn hva styre, samarbeidspartnere, fans og media mener. Da legges det ett press på fotballtreneren, som i mange tilfeller kan bety at treneren «kan få sparken». Det betyr at treneren blir bedt om å forlate stillingen før utløpet av kontrakten, dog mot å få en kompensasjon fra arbeidsgiver for dette. Om så ikke skjer og treneren blir presset ut mot sin vilje, har man gjerne en konflikt. Da er det naturlig å kople inn Norsk Fotballtrenerforening, som er interesseforeningen for fotballtreneren i Norge for rådgivning, juridisk bistand og oppfølging.

Utdanning

Du trenger ikke å ha vært profesjonell fotballspiller for å bli en profesjonell fotballtrener. Selv om mange profesjonelle fotballtrenere gjerne har bakgrunn som fotballspillere, er det mange av de fremste fotballtrenerne i Norge personer som ikke har en slik bakgrunn. Det er dog nødvendig med utdannelse for å være fotballtrener på heltid, i tillegg til yrkeserfaring. 

For å være topptrener i Norge må du ha trenerlisens(er). Hovedtrenere i eliteserien og trenere på alle NFFs landslag må være utdannet som UEFA Pro-lisens trenere. Hovedtrenere i Obosligaen eller toppserien for kvinner må være utdannet som UEFA A-lisens trenere.

Et flertall av profesjonelle fotballtrenere har gjerne en pedagogisk utdanning rettet mot idrett og trenerrollen, gjerne en bachelor eller en mastergrad i idrettsvitenskap.