-- annonse --
Nyheter
TO JOBBER: Øvrevoll Hosle lyser ut to heltidsstillinger i klubben. Foto: ohil.no
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Bærumsklubben har 1 600 fotballspillere, men ser et potensial til å få enda flere og ønsker p styrke staben.
  Derfor søker de nå etter sportssjef og klubbtrener – begge i 100% stillinger.

– Klubbens misjon er å gi et best mulig sportslig tilbud til alle våre utøvere, uansett alder og nivå. ØHIL er i startgropa på å ta betydelige sportslige steg. Helt sentralt i denne prosessen er ansettelse av en sportssjef som kan drive den kontinuerlige utviklingen av klubben, skriver de selv i stillingsutlysningen på sin hjemmeside.

Sportssjefens oppgave blir å lede og utvikle fotballavdelingen i Øvrevoll Hosle, mens klubbtreneren skal være ansvarlig for to prioriterte årskull i klubbens ungdomsavdeling.
  Søknadsfrist for begge stillingene er 5. desember, og ønsket oppstart er 1. januar 2019.

-- annonse --