-- annonse --
Nyheter
FLERE JENTER: Stadig flere jenter rekrutteres til norsk idrett. Foto: Eirik Førde / Idrettsforbundet
Gjest
Norges Idrettsforbund - pressemelding

Økningen de siste seks årene er spesielt markant i Norges idrettsforbunds prioriterte målgrupper som er jenter fra 6 til 12 år. Der er økningen på 24.530 nye jenter mot 7133 gutter.  For jenter i alderen 13-19 år er økningen på hele 9799 jenter, mens hos det motsatte kjønn finner vi tall som viser en nedgang på 66, sier tall fra Nøkkeltallsrapporten

Jenter 6-19 år viktig målgruppe

Idrettspresident Berit Kjøll er svært glad for den positiv medlemsutvikling i norsk idrett som strekker seg over de siste seks årene.
  – Det er svært gledelig at medlemsutviklingen er positiv for norsk idrett. Dette viser at idrettsbevegelsen er relevant for flere enn noen gang. Samtidig er det spesielt hyggelig at den største tilveksten kommer fra jenter i aldersgruppene 6-12 år og 13-19 år. Dette er en svært viktig målgruppe for oss, sier idrettspresident, Berit Kjøll

Jenter i styre og stell fortsatt for lav

Tallene viser også god representasjon av kvinner i styrer frem til fylte 50 år, mens det er mannsdominert i de eldste aldersgruppene. Det er fortsatt altfor få kvinnelige styreledere. 
  Totalt i idrettsorganisasjonen – det vil si i Idrettsforbundet, idrettskretser, særforbund, idrettsråd og idrettslag – utgjør kvinnene 36,2 prosent av styresammensetningen.

– Andelen kvinner i styrer og ikke minst i styreverv i norsk idrett er fortsatt for lav, spesielt i idrettslagene. Her må vi fortsette det gode arbeidet for å motivere flere kvinner til å delta i styrearbeid. På forbunds- og kretsnivå har vi gjennomført flere mentorprogrammer for kvinnelige ledere som ønsker å påta seg ansvarsfulle tillitsverv i norsk idrett. Ifølge deltakerne har programmene gitt svært godt utbytte. Dette er ett av flere tiltak som vi håper kan gi positiv effekt på kvinners andel i styrer og styrelederverv norsk idrett i tiden fremover, sier Kjøll.

-- annonse --