-- annonse --
Nyheter
IKKE PERSONLIG: NFTs daglige leder understreker at hans kommentar på fotballtreneren.no var en generell problematisering og ingen konkret kritikk av Tom Nordlie for hans roller som både fotballtrener og ekspertkommentator. Foto: IVAR THORESEN
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Det er Teddy Moens kommentarartikkel her på fotballtreneren.no - «Støtt landslagstreneren» som har fått den erfarne topptreneren Tom Nordlie til å reagere.

Etter EM

NFTs daglige leder Teddy Moen skrev sin kommentar i etterkant av et mislykket EM for det norske kvinnelandslaget, og ikke minst med bakgrunn i reaksjonene og debatten underveis og etter mesterskapet.
  «Felles for innspillene er at de har vært unyanserte, kritiske og i liten grad konstruktive. Mest lei meg er jeg blitt over den behandling landslagssjef Martin Sjögren har fått. Han levnes ikke mye ære. Selv fra andre trenerkollegaer og kommentatorer med trenerbakgrunn, får han sitt pass påskrevet», skrev Moen blant annet.

Reagerer sterkt

Kommentarartikkelen ble også publisert flere steder, blant annet i Nettavisen, og det er overfor Nettavisen Nordlie slår tilbake mot Moen og Trenerforeningen, som han selv er medlem i.
  ­– For det første skinner det gjennom at det er meg han sikter til i denne kommentaren. Det er ikke mange andre trenere som er ekspertkommentatorer. Hvorfor nevner han meg ikke med navn?
  – For det andre er det helt meningsløst å hevde at jeg tar mannen og ikke skiller mellom sak og person i denne saken. Mistanken blir fort meg når det ikke navngis, sier Tom Nordlie til Nettavisen.

Personlig angrep

Nordlie mener det er et personlig angrep på ham og hans rolle som NRK-eskepert når Teddy Moen skriver følgende:
  «Flere fotballtrenere er på lønningslisten til medieaktører som såkalte eksperter. Ingen lett balansegang, om man skal være fotballtrener i det ene øyeblikket og kritiker i den neste øyeblikket, i den samme bransjen som man virker i. Vår henstilling til fotballtrenere og kollegaer er å være bevisst skillet mellom sak og person.
  Som fotballtrener bør vi tenke oss godt om når vi står foran en mikrofon, skal fylle et kommentarfelt på sosiale medier eller påtar seg en rolle som «ekspert». Hvor langt behøver jeg å gå i forhold til å MENE noe om en trenerkollega og hans lags prestasjoner?»
  – Jeg er kritisk, men faglig og ikke personlig. Det er ikke farlig å være uenig. Jeg er ikke ansatt i NRK for å være heiagjeng. Debatt skaper interesse for kvinnefotballen, en interesse som den lengter etter, svarer Nordlie til Nettavisen.

Ikke personlig

Teddy Moen understreker at hans intensjon med kommentarene var å problematisere utfordrende grenseganger mellom rollene som fotballtrener kombinert med ekspertroller i ulike medier, på generelt grunnlag.
  – Min kommentar var overhodet ikke rettet mot Tom Nordlie spesielt, og det har jeg også kommunisert med Tom gjennom en lang og konstruktiv samtale i etterkant av artikkelen og hans reaksjoner på min kommentar, sier Teddy Moen og vil dempe inntrykket av at det er en konflikt mellom NFT-medlem Tom Nordlie og foreningen, og ham selv som daglig leder spesielt.

Enige om mye

– Mitt inntrykk er at vi representere sammenfallende oppfatninger her på det meste, og er faglig uenige på noe. Slik er det, og det er helt legitimt. Tom har et stort engasjement for faget og treneryrket, noe han har vist gjennom en årrekke. Når man lever i offentligheten og søkelyset som trener, kan man gjerne bli tillagt meninger og motiver man gjerne ikke har. Da er det en styrke å sette av tid til meningsbrytning og samtale. Det er gjort, sier Teddy Moen og understreker videre:
  – Jeg har ved flere anledninger sagt til Tom og andre at foreningens synspunkter i denne saken ikke er myntet på Tom alene. Men fordi Tom er engasjert som ekspertkommentatorer er han blant dem som skal balansere dette oppdraget med et trenerengasjement.

Respekt for trenerrollen

– Vi mener at både Tom og andre trenere som ønsker å kombinere disse to rollene må tåle å bli utsatt for spørsmål om det kan være fare for en sammenblanding av roller. Prinsipielt mener NFT at vi trenger en større debatt rundt dette i trenermiljøet, for å verne om respekten for trenerrollen og fotballfaget, fortsetter Teddy Moen.
  Avslutningsvis påpeker Moen:
  – Jeg har respekt for at Tom har følt seg truffet i kronikken, og dette har han også gitt uttrykk for overfor meg. Dette er noe vi må kunne diskutere som kollegaer.

Strategi

– Likevel har ikke NFT noen grunn til å ha verken dårlig samvittighet eller innrømme at vi har gjort feil her, verken i form eller innhold. Fotballtreneren i Norge trenger en tydelig interesseorganisasjon som taler trenerens og faget sak. Ikke mange andre personer og miljøer er opptatt av det, mener Teddy Moen.
  – NFT ser på dette som et ledd i vår strategi for å bli mer synlig i fotballdebatten, hvor målsettingen er å være en konstruktiv aktør som ønsker å styrke fotballproduktet. Da må en tørre å si ifra!

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --