-- annonse --
Nyheter
DOKTORGRADSPROSJEKT: Tom Henning Øvrebø er psykolog og stipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, og har forsket på mental helse under korona-pandemien. Foto: NTB
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Psykolog og NIH-stipendiat Tom Henning Øvrebø står bak studien, sammen med professor Anne Marte Pensgaard og Andreas Ivarsson fra Høgskolen i Halmstad, med Olympiatoppen, Niso (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon) og Utøverkomiteen som viktige samarbeidspartnere.

Tøff virkelighet

378 av Norges beste og nest beste utøvere i 39 ulike idretter har svart på undersøkelsen, skriver nih.no.
  Det kommer frem at nesten 40 prosent av de spurte har hatt søvnvansker. Over 20 prosent har hatt symptomer på depresjon. Nesten halvparten forteller om negativt stress. Det er den tøffe virkeligheten for toppidrettsutøverne som er med i studien. Enkelte sliter også med dalende motivasjon og bekymringer knyttet til økonomi.

Resultatene kommer frem i i artikkelen «Mental Health among Elite Athletes in Norway during a selected period of the COVID-19 pandemic», i Tom Henning Øvrebøs doktorgradsprosjekt.
  Artikkelen er også antatt i fagtidsskriftet BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

Psykisk helse

– Noen spør seg om det er verdt å holde på med idretten når det er så tungt. For enkelte har det også vært tungen på vektskåla for å legge opp, sier Tom Henning Øvrebø til nih.no.
  Målet med doktorgradsprosjektet er å finne ut mer om aktives psykiske helse og livskvalitet, også under pandemien.

Samtidig som arbeidet har avdekket at mange sliter på grunn av korona-pandemien, understreker Øvrebø at ni av ti utøvere gir uttrykk for at de føler seg trygge på sine evner til å forholde seg til denne globale krisen vi nå opplever. Mange har også klart å bruke situasjonen rundt covid-19 til noen positivt, for eksempel fått trent og restituert bedre, fått mer tid til familie og venner og liknende.
  – Og når utøvere i tillegg klarer å opprettholde en god struktur i hverdagen, er det positivt for den mentale helsen deres, legger Øvrebø til.

-- annonse --