-- annonse --
Nyheter
NYTTIG IKT-VERKTØY: Trenerdatabasen.no gir oversikt over både trenere og treneroppdrag, og søker å matche disse på en god måte.
Jan Otto Solberg
Jan Otto Solberg
Nettmedarbeider

938 58 224

Tanken var enkelt å greitt å søke å etablere et sted, der trener og klubb kan finne sin 'match'. Som trener og medlem i trenerforeningen* kan man registrere sin CV og med det gjøre seg tilgjengelig for oppdrag. Man definerer selv når man er ’opptatt’ og ’ledig for oppdrag’.

Som trener vil trenerdatabasen.no også være et naturlig sted å skaffe seg oversikt over trenerstillinger/verv som for øyeblikket er lyst ut hos klubber.

Søk etter trenere

For klubbledere er tanken at trenerdatabasen skal være et naturlig sted å søke etter trenere til klubbens lag/spillere. Gjennom søk i databasen vil man kunne skaffe seg en oversikt over trenere som kan passe inn i forhold til alder og nivå på lag/spillere (barn-, ungdom-, voksen – fra bredde til topp), ønsket omfang av trenervirke (fulltid, deltid, mindre engasjement), ønsket rolle (hovedtrener, assistenttrener, spillerutvikler, trenerutvikler, lege, fysio etc), utdanningsnivå (UEFA C-lisens, UEFA B-lisens, UEFA A-lisens, UEFA prolisens etc).

Utlysning av trenerjobber

Videre kan man som klubbleder også lyse ut ledige stillinger/oppdrag. En utlyst stilling vil bli liggende i trenerdatabasen i ca 6 uker . Dersom den ønskes fjernet før den tid kan dette meldes tilbake til NFT, som da vil fjerne den utlyste stillingen fra trenerdatabasen.no.

Heltidsstillinger kan utlyses på nettsiden
I de tilfeller der klubber ønsker å lyse ut en heltids-/100% stilling, har NFTs styre en policy om at de vil det være mulig å få disse utlyst som en egen sak på trenerforenignens nettside www.fotballtreneren.no. Dette er stillinger som ofte har en nasjonal interesse, og som det ønskes løftet opp hit. For mindre stillinger vil imidlertid www.trenerdatabasen.no kunne være et nyttig sted å gjøre utlysinger kjent. 

Vi oppfordrer både trenere og klubbledere til å gjøre seg kjent med verktøyet, og ønsker lykke til med søken etter treneroppdrag for trenere og etablering av neste års trenerteam for klubber og sportslig ledelse!

_________________________________________ 

*Om Norsk Fotballtrenerforening (NFT)
NORSK FOTBALLTRENERFORENING (NFT) ble stiftet 9.november 1986 og er en interesseorganisasjon for fotballtrenere på alle nivåer i norsk fotball. I over 30 år har NFT arbeidet for å sikre trenerens stilling og status i norsk fotball. NFT har også fokus på å bistå klubbers sportslige utvalg/ledelse med utvikling av klubbens trenere, bl.a gjennom å tilby tilpassede klubbmedlemskap. Se her for nærmere informasjon om Norsk Fotballtrenerforening (NFT)medlemskap i NFT og klubbmedlemskap i NFT

Trenerdatabasen.no er et verktøy som er utviklet- og driftes av NFT. Ett av foreningens hovedmål er å søke å gi tilbud og tjenester som foreningens medlemmer til enhver tid etterspør. Verktøyet er i henhold til dette utviklet for å lette den enkeltes søken etter et passende oppdrag som trener.

-- annonse --

Cron Job Starts