Skriv ut denne siden
Nyheter
FOTBALL OG JUS: Claude A. Lenth om trenerkontrakter – foredrag for norske topptrenere 17. november 2016 på Cupfinaleseminaret. Foto: ADVOKATFIRMAET HJORT
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Norsk Fotballtrenerforening har de siste årene hatt en pågående prosess rundt en revidering og oppdatering av trenerkontrakter for fotballtrenere i ulike kategorier. NFT har sett nødvendigheten av å styrke dette arbeidet og gjennom dette bevisstgjøre medlemmer og trenere om viktigheten av å ha kunnskap om arbeidsavtaler i fotballen.

Claude A. Lenth holdt ett interessant foredrag den 17. november på UBC foran ca. 200 fotballtrenere. Tilbakemeldingene var gode fra forsamlingen, og gjennom denne seansen er NFT trygge på at flere fotballtrenere nå har en bedre forståelse av hvorfor det er nødvendig og viktig å kunne mer om trenerkontrakter, dets oppbygning og innhold.

Oppdaterte treneravtaler

- Nødvendig å revidere gammel standardkontrakt fra 2004 (omforent avtale NFT, NTF og NFF)

- Dialog mellom Trenerforeningen og Norsk Toppfotball uten å oppnå enighet om ny(e) felles standardkontrakter

- Trenerforeningen vil lansere sine egne standardkontrakter for trenere (2 typer):

Viktige forhold en fotballtrener må vurdere rundt trenerkontrakten

Før signering:

Viktige forhold en fotballtrener må vurdere rundt trenerkontrakten (del 1)

Under ansettelsesforholdet:

Viktige forhold en fotballtrener må vurdere rundt trenerkontrakten (del 2)

Ved tvist/opphør i avtaleperioden:

Les også "Hvordan ta garderoben tilbake?"