-- annonse --
Nyheter
ENGASJERT: Konsentrerte deltakere følger nøye med når en engasjert Aoluch Ann holder trenerkurs i slummen. Foto: Michael Maina, Shootback/MYSA
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

NFT har siden 2013 hatt et samarbeid med MYSA, hvor fokuset i den nye tre-årsplanen (2018-2020) har vært å bygge opp et trenerveilederkorps, designe en rekke av trenerkurs på ulike nivå for å kunne tilby disse til trenere i Mathare-slummen og Kenya til en svært lav kostnad eller gjerne gratis. 

MYSA. (Mathare Youth Sports Association) består av over 2 000 fotballag i 16 ulike soner i Mathare-dalen, som er et av de største slumområdene i Afrika. Her lever det et sted mellom 500 000 og 1 million mennsker under svært utfordrende omgivelser. I over 30 år har MYSA jobbet for å gi inspirasjon, hjelp og bistand til svært mange barn og unge. Mer enn 30 000 personer er tilknyttet MYSA. Hvor man i stor grad bruker fotball som ett effektivt verktøy for å aktivere barn og ungdom på en positiv måte.

Man er på vei

I fjor høst var daglig leder i NFT,  Teddy Moen på plass hos MYSA for å starte opplæringen av 16 utvalgte (tolv menn og fire kvinner) trenerveiledere samt staben på MYSA trener-akademiet på fire personer. Gjennom undervisning, coaching på feltet, mentoring og selv-studier, lyktes man mmed å få på plass gode rammer og en begynnede fundament for å etablere et trenerkorps som vil være ryggraden i satsingen på å bygge fotballkompetanse i MYSA de kommende årene. 

Allerede i desember lanserte man et basis-kurs (MYSA Basic Coaching Course) i fotballtrening, hvor en gruppe kvinnelige fotballtrenere i Mathare ble invitert til å delta. Kurset ble arrangerte over fire dager (halve dager fra 09.00-12.30) og ble en suksess. 

Rullet ut i påsken

De fire nye kursene som ble avholdt i påsken ble også godt tatt imot. Det var plass til 128 trenere tilsammen og for alle var dette et gratis tilbud. Trenerveilederne gjorde en flott jobb (også uten betaling!) og er nå trygge i rollen din. Sammen med NIKE Norge har Trenerforeningen sørget for å kle opp alle veilederne i nytt utstyr, noe som gir tilhørighet til prosjektet og stolthet i arbeidet med trenerutdannelse.

Aluoch Ann er en av MYSAs trenerveiledere og i videoen under kan du se litt fra kurset hun ledet fra 15.-19. april. 

• Invitasjon - gratis trenerkurs for MYSA Community Coaching

• Innhold - MYSA Basic Coaching Course

• Organisering - Basis kurs i påsken 2019

Gjennom 2019 er ambisjonen å tilby en rekke flere gratis kurs rundt om i sonene i Mathare. Man vil også starte prosessen med å etablere neste kurs i pyramiden. Daglig leder Teddy Moen vil vende tilbake til MYSA  høsten 2019 for å jobbe videre med trenerkorpset. Da er også planen å ta med 1-2 andre erfarne trenerveiledere i NFT som som medhjelpere. 

 

 MYSAteoritilpraksisGRUPPEARBEID: Engasjert diskusjon i gruppearbeid under trenerkurs i MYSA-regi. Foto: Michael Maina, Shootback/MYSA

MYSAteoritilpraksisPRAKSIS: Kursdeltakerne fikk rikelig anledning til å prøve seg i praksis under trenerkursene som MYSA har kjørt i slummen. Foto: Michael Maina, Shootback/MYSA

MYSAteoritilpraksisFRA TEORI TIL PRAKSIS: Forberedelser gjøres for å gjøre teori til praksis på MYSAS trenerkurs. Foto: Michael Maina, Shootback/MYSA

-- annonse --