-- annonse --
Nyheter
32 DELTAKERE: Inntil 32 deltakere skal tas ut til neste års UEFA A-lisens utdanning. Søknadsfrist er 31. desember. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Av de som søker vil NFF sentralt innen 23. januar 2022 ta ut maksimalt 32 deltakere til kurset, som starter i februar og avsluttes i november. Kurset planlegges med fire fellessamlinger og mellomfasearbeid.
  UEFA A-lisens er det nest høyeste nivået av NFFs UEFA-godkjente trenerutdanning. Målgruppa er trenere som kommer til å prege lags- og spillerutvikling i norsk toppfotball i åra framover. UEFA A-lisens er også påkrevet for trenere som sikter videre mot UEFA PRO-lisens og hovedtreneryrket innenfor nasjonal og internasjonal toppfotball.

Kompetanse og identitet

I utlysningsteksten på fotball.no skriver NFF:
  «Utdanningen søker å videreutvikle din unike kompetanse og identitet, og gjøre deg konkurransedyktig i ditt virke sett opp mot nasjonale og internasjonale referanser, samt gi deg forutsetninger for selvstendig å kunne jakte videre utvikling i takt med tiden, og bygge en profil og en hverdag med sikte på et langt virke i toppfotballen.

Det vil stilles høye krav i kombinasjon med støtte og oppfølging, og du må være villig til å investere mye tid og av deg selv for å optimalisere utbyttet. Du vil møte dyktige forelesere og veiledere, hvor særlig relasjonen mellom deg selv og sistnevnte står sentralt i gjennomføringen.

Kurset er sentrert rundt hovedtrener-rollen, og krever at du har tilgang til å lede et lag gjennom hele kurset dersom du ikke fungerer i denne rollen til daglig. Du må også ha tilgang til å filme egne økter/seanser med lyd som et ledd i den digitale veiledningen gjennom kurset. Kurset foregår i hovedsak på norsk.»

Spillet, metodologi og ledelse

Gjennomføringen av kurset er tematisert rundt tre hovedområder: 

 • Spillet
 • Metodolgi
 • Ledelse

Innholdet omfatter temaer og emner knyttes til disse tre hovedområdene, og omhandles med utgangspunkt i nasjonal og internasjonal toppfotball for begge kjønn og for både senior og aldersbestemt nivå. Videre oversettelse til egen preferanse og relevant praksis står sentralt, hvor utviklingen av egen identitet som trener vil være gjennomgående prosess for kurset.
  Utdanningen godkjennes dersom deltageren består samtlige vurderinger og arbeidskrav i tillegg til 100% deltakelse.

Fire samlinger

NFF har satt opp følgende rammeplan for gjennomføringen av kurset:

Forfase, februar 2022

 • Etablering av veileder-deltager relasjon, samt utarbeidelse av trenerprofil og utviklingsmål.
 • Forberedelsesmateriell og -oppgaver til første samling

Samling 1, 1.-4. mars (fellessamling Oslo)

 • Fagsamling, forelesninger, case- og gruppeoppgaver

Mellomfase I

 • Digitalt læringsmateriell med påfølgende arbeidskrav
 • Trenings- og kampledelse
 • Case-oppgave
 • Gruppe-oppgaver og -veiledning
 • Skriftlig oppgave

Samling 2, 7.-10. juni (regional samling i smågrupper)

 • Samling i smågrupper med veileder. Digitale og fysiske avrundinger av ulike tema, men hovedfokus på treningsledelse i praksis.

Mellomfase II

 • Digitalt læringsmateriell med påfølgende arbeidskrav
 • Trenings- og kampledelse
 • Case-oppgaver
 • Gruppe-oppgaver og -veiledning
 • Skriftlig oppgave

Samling 3, 12.-15. september (regional samling dobbelt-grupper)

 • Samling i dobbeltgrupper med veiledere. Digitale og fysiske avrundinger av ulike tema, men hovedfokus på trenings- og kampledelse i praksis.

Mellomfase III

 • Gruppe-oppgaver og -veiledning
 • Skriftlig oppgave
 • Forberedelse faglig overlevering siste samling
 • Mulighet for valgbare moduler

Samling 4, 24.-26.* november (felles samling ifm. Cupfinaleseminaret i Oslo)

 • Avsluttende fellessamling ifm. Cupfinaleseminaret 2022. Faglig overlevering til seminaret, samt presentasjon og godkjenning av skriftlig oppgave.

*med forbehold om endelig dato for cupfinaleseminaret.

Opptakskrav og uttakskriterier

NFF legger følgende krav og kriterier ved opptak til UEFA A-lisens kurset:

Opptakskrav

 • Gyldig UEFA B-lisens
 • Minimum ett års relevant trenerpraksis etter endt B-lisens
 • Dersom du ikke er hovedtrener, kreves det at du har tilgang til å ha hovedansvar for et lag med en spillergruppe fra 15 år og oppover i trening og kamp gjennom kurset.

Opptakskriterier

 • Trenererfaring, herunder rolle, nivå og varighet.
 • Nåværende rolle og nivå
 • Trenerutdanning, herunder UEFA B-lisens, universitet/høgskole og internasjonal utdanning
 • Annen relevant fotballerfaring, herunder rolle, nivå og varighet
 • Annen relevant sivil utdanning og/eller arbeidserfaring

Referanser på alle søkere som er aktuelle for opptak vil innhentes etter behov.

Alle deler av utdanning må bestås, og det kreves 100% oppmøte. Trenere som fullfører og består for sin A-lisens ut gjeldende år og for tre påfølgende år.
  Deltakelse på UEFA A-lisens koster 75 000,- kroner.

-- annonse --