-- annonse --
Nyheter
SKREVET DOKTORGRAD OM FOTBALLTRENERE: Kjell Marius Herskedal skal fredag 28. april forsvare deler av sitt arbeide omkring managerollen i fotball på Høgskole i Molde. FOTO: PRIVAT
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

UEFA Pro mangler nødvendig dybde

Signalet kommer fra ‘fotballen’ selv. I alt 40 interessenter (managere/hovedtrenere, seniorledere, støtteapparat og utdanningstilbydere) i og rundt norsk og engelsk profesjonell klubbfotball har delt sine tanker rundt hovedtrenerrollen i en rykende fersk PhD ved Liverpool John Moores University. For eksempel på hva som bør være på plass før hovedtreneren tar sin første jobb. UEFA Pro – lisensen kjenner vi som den formelle inngangen til dette yrket. Uformelt er gjerne en spillerkarriere kriteriet. Likevel oppleves ofte overgangen fra spiller til sjef en sjokkartet. Hvorfor?

Funnene tyder på at dagens formelle utdanning (UEFA Pro) ikke strekker til når det kommer til enkelte kritiske ferdigheter for å stå i rollen. Denne artikkelen peker på noen av kodene som må knekkes før en fersk hovedtrener kan møte tempoet, kompleksiteten og trykket i rollen med en bagasje det er mulig å bygge videre på. Sitatet under beskriver en førstereis hovedtreners møte med rollen (Tippeliga):

Before you become the boss you won’t be able to understand the role at the needed level. There are so much circulating around a professional football club. You’ve got a squad of 25 individualists that you are supposed to make work as a unit, in which half of them are not happy. You’ve got the forces around the club which feels totally different when you are the boss. You need to experience it, to feel it physically and mentally.

Din filosofi

Hovedtreneren har ansvar for en god del mennesker (spillere og støtteapparat) som skal jobbe innenfor en struktur, og motivere dem for å yte best mulig. Skal en få folket med seg, hjelper det med en klar filosofi. Den bør ha utspring i personlige verdier og interesser. Trygghet og tydelighet rundt egen filosofi gjør formidlingen av den enklere og mer naturlig. Det tillater spillere og støtteapparat å forstå og respondere presist, og denne delte forståelsen gir utgangspunkt for diskusjon og utvikling internt i klubben. En ung manager som forberedte neste sesong i Engelske Championship, hadde utviklet sin sin filosofi over år gjennom en trener-relatert bachelor- og masterutdanning:

The good thing is what I got in my head [the model] is not only in my head now [experience]. Because I’ve worked on it for so long, and I’m really happy with it, it’s clear in my head.

Utdanningen bør sparke i gang bevisstgjøringsprosessen hos deltakerne rundt identitet, verdier og deres kjærlighet til sporten (Nesti, 2010). Her er alle unike. Er du ikke godt nok kjent med deg selv og hva du vil, vil ikke andre greie å lese deg (Isberg, 2003; Mintzberg, 1973). Din unike profil legger grunnlaget for at konseptet henger sammen, og at det er mulig å jobbe effektivt rundt deg. Utdanningen bør grave så dypt at den enkelte deltakers prosess med å forme sin egen unike filosofi forankres og framskyndes. Så er det selvsagt spennende å se hvordan den fungerer i praksis.

Kulturell forståelse

Hver klubb og nasjon er farget av sin kultur. Sven Göran Eriksson beskriver viktigheten av å møte ulike kulturer med respekt (Oltedal, 2012, i transkript)). Å forstå kulturen, dens opphav og natur, er viktig for å lykkes (Isberg, 2003). Den bør også spille inn i vurderingen om du er rett mann for jobben. En engelsk klubbdirektør forklarer viktigheten av at managerens verdier går overens med klubbens verdier.

The philosophy of the club is playing philosophy and style. What should the club’s team look like? What should it represent? And that’s linked I think within the social fabric of the city: It’s people. It’s fans. If you don’t, you can expect criticism.

Likeledes kan hovedtreneren trene blikket for å lese kulturer, en ferdighet som bør vektlegges i en utdanninga fordi det reduserer sjansen for å snuble. Nyhetssaker, uttalelser fra supportere, lønnbalanse, mål, økonomi, spillestil, frekvens på trenerbytter, spillerkjøp, spillersalg og klubbens ledelsestilnærming – alle disse er holdepunkter for å lese farvannet man beveger seg inn i (eller unngår).

Å lære kjapt

Fotball er kanskje den industrien i verden der utvikling og endringer skjer raskest. Jo høyere nivået er, jo raskere går det. Henger du ikke med, passeres du (Mintzberg, 1973). Å være ydmyk og åpen ovenfor ny kunnskap og læring er avgjørende. Det handler ikke bare om evnen til å kommunisere med et stadig større og mer profesjonalisert støtteapparat, men også om ferdigheter til å hente riktig informasjon for å utvikle deg selv og andre. Signalet fra de som ansetter, er at hovedtreneren får folk og budsjett. Resten må du fikse sjøl.

Currently, that’s the way [manager responsible for updating himself] it has to be at ours. We have not got the resources to hire a sporting director that sort of can keep track on how things are moving. We’re not there at the moment. (Leder, norsk eliteserieklubb)

Med andre ord forventes den moderne hovedtrener å lære lynraskt og med høy kvalitet, i tillegg til evnen å tilrettelegge for et godt utviklingsklima internt. Her holder det ikke med trenerkurs. De mest effektive hovedtrenerne når det kommer læring har en akademisk bakgrunn. Da snakker vi én eller flere universitetsgrader. Disse er gjerne tydelige på hva de vil utvikle, og hvor de kan hente kunnskap for å få dette til. Videre er hovedtrenere med pedagogisk bakgrunn raskest til å få på plass effektive læringsmiljøer. Andre kan bruke tiår for å forstå de mellommenneskelige mekanismene. Det er tid man sjelden har i denne typen jobb (Arnulf, Mathisen, & Hærem, 2011).

Samarbeid med akademia

Dagens UEFA Pro- utdanning berører nok alle områdene som er fremhevet over, og det er helt sikkert mulig å starte gode prosesser innenfor det eksisterende tilbudet. Spørsmålet er om den gir deltakerne tiden det tar å komme til bunns i de mest vesentlige delene av svennebrevet. Signalet fra hovedtrenere med universitetsutdanning er at den UEFA baserte utdanningen oppleves som grunn. Gjennomgangsmelodien blant de øvrige er at den er krevende. Det kan argumenteres for at lista legges etter hva som kreves i rollen framfor kapasiteten til deltakerne. Hvis tilbakemeldingen fra industrien er at selvinnsikt, kulturell innsikt, evne til kritisk tenkning, kommunikasjon og interesse for læring kreves, bør en ta hensyn til hvordan en best forbereder kandidatene på dette. Tilbudene som moderne fotball etterspør, finnes allerede i akademia. I så måte ville det være fornuftig av UEFA å lene seg til disse. Selv om samarbeid det ikke alltid vært kultur for samarbeid mellom fotball og akademia (Kelly, 2008), ville det i denne sammenhengen være å ta industrien på alvor.

Kjell Marius Herskedal er medlem i NFT, ansatt ved Høgskolen i Molde og forsvarte sin doktorgrad på managerrollen ved Liverpool John Moores University 16. februar i år. Oppgaven er ennå ikke publisert. Veiledere har vært Dr. Martin Littlewood, Dr. Mark Nesti, Prof. Dave Richardson (Liverpool JMU) og Prof. Hallgeir Gammelsæter (HiMolde).

Nøkkelfunnene vil bli presentert i en åpen forelesning den 28. april under tittelen: «Exploring the managerial cycle of professional football league managers in England and Norway». Arrangementet er beskrevet nærmere her: https://www.facebook.com/events/1404051916321144/

Referanser:

Arnulf, J. K., Mathisen, J. E., & Hærem, T. (2011). Heroic leadership illusions in football teams: Rationality, decision making and noise-signal ratio in the firing of football managers. Leadership, 1-17.

Isberg, L. (2003). Vad utmärker den framgångsrike lagspelscoachen? Svensk Idrottsforskning, 3, 24-29.

Kelly, S. (2008). Understanding the role of the football manager in Britain and Ireland: A Weberian approach. European Sport Management Quarterly, 8, 399-419.

Mintzberg, H. (1973). The nature of managerial work. New York: Harper & Row.

Nesti, M. (2010). Psychology in football. Working with the elite and professional players.: Routledge.

Oltedal, M. (2012). Et casestudioum av to trenere med suksess i verdens beste fotballigaer. (Master), Universitetet i Oslo, 

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --