-- annonse --
Nyheter
SPENNENDE: Roy Arne Berg fant det både spennende og lærerikt å delta på United Soccer Coaches Convention, og håper på en større norsk delegasjon neste år. Foto: Privat
Gjest
Av Roy Arne Berg

 • Artikkelen er hentet fra NFTs medlemsblad, Fotballtreneren, nr. 3/2019.

2020 UNITED SOCCER COACHES CONVENTION SCHEDULE - for å vite mer om neste års program i Baltimore januar 2020

9. januar 2019 ankom jeg for første gang Chicago til min første deltagelse på United Soccer Coaches Convention (tidligere kjent som NSCAA convention). Innledningsvis på dette reisebrevet, så vil jeg si at omfanget til dette seminaret og hvor mye man faktisk kan delta på er enormt, og det gjør at jeg velger å trekke frem noen sentrale workshops som jeg deltok på,  i dette reisebrevet, fremfor å legge frem alle. Mer utfyllende refleksjoner og notater på de workshopene kan naturligvis deles med interesserte trenere. Ta kontakt.

Onsdag 9. januar - dag 1: 

Ankomstdagen, rett inn på registrering og deretter kveldens første field session (praksisdel). Det var MLS-klubben Chicago Fire som presenterte «Academy Methodology» på feltet. Hvor trening av spillestil og læringsprinsipper i spillsituasjoner var i fokus. De la stor vekt på å tilrettelegge for spillet som den beste læreren gjennom spill-motspill i øvelsesbanken for utvikling av deres unge spillere. 

Torsdag 10. januar - dag 2: 

Dagens første seanse var en teoridel med Head coach Becky Burleigh fra University of Florida, og hennes presentasjon handlet om «The Florida Gator Way».  Verdt å notere seg er deres sterke fokus på kultur, skape eieforhold til egen utvikling og oftest mulig skape konkurranseklima på trening, med inspirasjon hentet fra Pete Carroll (NFL Head Coach Seattle Seahawks) sin bok «Always compete». 
  Deretter dukket et skikkelig høydepunkt opp i programmet, med Celtic FC sin U16 Hovedtrener Willie McNab, og hans presentasjon om «Numerical superiority, the consolidation zone».  Hans teoridel handlet om numerisk overtall i eget spillkonsept, med eksempler på hvordan oppnå dette basert på egen dyktighet til å skape ubalanse, samt hva motspillet gir oss av muligheter til å oppnå dette, hvor da å havne i posisjonell dominans høyere opp i banen ble neste steget i spillkonseptet for å utnytte dette til eget lags styrker og fordeler. 

En liten amerikansk lunsj (ref. Burger King), før jeg tok turen videre til Chicago Fire sin teoridel knyttet til hvordan de skapte sin «game model» fra bunnen av med ny sportslig ledelse i Cedric Cattenoy, som Academy techincal director. Dette var et interessant foredrag og noe jeg kunne hekte videre på knaggene fra praksisdelen forrige dag, ledet av Chicago Fire. Fokuset var i stor grad på det samme som tidligere nevnt: Spillet som den beste læreren. Videre var det interessant å høre om hvor omfattende de gjennomførte siste fasen av ansettelsesintervjuer av potensielle nye fulltidstrenere. Eksempelvis, så er del 1 lagt opp til en screening/kartlegging av treneren som trener i et taktisk, teknisk, fysisk, mentalt perspektiv og treneren som leder. Dette igjen gir en kapasitetsprofil som de tar med videre og dykker inn i, i en intervjusetting. I den settingen, så er det igjen tre-delt bygd opp: 1) Kapasitetsprofilen, 2) Videoklipp knyttet til taktiske scenarioer med ulike løsninger for treneren til å argumentere for og imot, 3) Treningsøkt med tett observasjon av treneren i planleggingsfasen (treneren får sin oppgave som siste del av intervju), tett observasjon av treningsøkta og evaluering av treningsøkta med utvalgte videoklipp av treneren til diskusjon. 

Willie McNab, Celtic FC sin U16-hovedtrener (som jeg tidligere samme dag deltok på teoridel av), var neste foredragsholder med en praksisdel som knyttet seg til å trene en mindre gruppe med spillere med fokus på individuell og relasjonell utvikling innenfor en typisk Celtic FC utviklingsuke, hvor spillerne er først og fremst satt i fokus, og kan forsvinne opp eller ned i hospiteringsløpet dag for dag - basert på hva som er mest hensiktsmessig for spilleren. Derfra forklarte Willie at de jobber i henhold til klubbens utdanningsplan for spillere på hva de skal lære år for år, i Celtic sin læringsskole, men at han (Willie) da i sin øktplanlegging for en mindre gruppe på denne aktuelle dagen i tillegg tok hensyn til spillerne sine individuelle utviklingsmål når de designet en smågruppe treningsøkt med temaet «small group defending, coaching the individual player».

Fredag 11. januar - dag 3:

Dag 3 startet opp med en presentasjon av Toronto FC Academy og med temaet «Principles of play». Toronto er i stor grad inspirert av en fremoverrettet spillestil med kontroll (Direct channel game), med hovedvekt på spillfaser der det finnes og skapes rom fremover i banen. Dette preger i stor grad akademiets læreplaner for spillerutvikling, og hvor 2 faste økter pr. uke er hentet ut fra klubbens fagplan med spillestilprinsipper i fokus. Men også i stor grad en skapning av «discovery games» for læring i treningsøkta til spillerne. Videre vektlegges det å skape gode vaner i spillet som en del av prinsippene i Toronto-skolen, hvor non-verbale bevegelser sees på som en form for kommunikasjon og spillestil som spillere gjenkjenner. Toronto sin Academy director kommenterer følgende: – De beste evner konstant å endre og gjenkjenne de non-verbale bevegelsene og skaper ubalanse hos motstander, og således fremmer for spillestilstanke om en «direct channel game». 

Videre var det meget interessant med dagens andre presentasjon med Raymond Verheijen fra WFA i spissen, og hans teori- og praksisdel på temaet Football tactics med «How to improve 11v11 playing with only 12-16 players», hvor fokuset i stor grad ligger på logisk tenkning på hvilke spillere du da tar bort for å kunne øve på 11v11-spillet med kun 12-16 spillere tilgjengelig. Dette i stor grad basert på en objektiv og logisk vinkling, samtidig som sekvensen fortsatt er funksjonell og holder høy kvalitet, fremfor kvantitet. 
  Raymond viste videre senere samme dag i praksisdelen hvordan han på feltet arbeidet med 11v11 spillestil med færre og færre spillere tilgjengelig utover i økta, med objektivitet fremfor subjektive valg i henhold til hvilke spillere som er tilgjengelig.

Lørdag 12. januar - dag 4: 

Seminarets siste dag startet med en presentasjon fra Tony Strudwick, Head of performance Wales FA og tidligere mangeårig ansatt i Manchester United på hovedområdet fysisk trening og performance. 
  Temaet til Tony var «Innovative, integrated coaching: Developing holistic training strategies for player development».  Tony brukte mange eksempler på arbeidet han I tidlig fase, med utgangspunkt i en «players model» for spillerutvikling, gjorde med Danny Welbeck, Jesse Lingard, Paul Pogba og Marcus Rashford, for å nevne noen. Hvor fokus oftest mulig handlet om en holistisk tilnærming og utarbeidelse av verktøykasser til spillerne i en taktisk, teknisk, fysisk og mental dimensjon. 
  – Vi arbeider for å skape fremtidens spillere, sa Tony, med en tilnærming til et utviklings- og læringsmiljø med «high performance and high support». 

Avslutningsvis, så vil jeg si at dette var et meget interessant seminar å delta på, hvor man får muligheten til å dykke inn i et variert marked for faglig utvikling. Både i form av teori og praksis, men også nettverksbygging på tvers av land og kulturer. 
  Neste år, så håper jeg vi blir en større norsk delegasjon som deltar på United soccer coaches convention i Baltimore, 15.-19. januar 2020. 

FAKTA
Sesjoner Roay Arne Berg deltok på I USA:

 • Teoridel: Willie McNab fra Celtic FC- Numerical superiorty: The consolidation zone
 • Praksisdel: Willie McNab fra Celtic FC- Small group defending, coaching the individual player
 • Teori- og praksisdel: Raymond Verheijen- How to improve 11v11 playing with only 12-16 players
 • Teoridel: Wayne Harrison- Soccer awareness “ Teaching a one touch mentality”
 • Teoridel: Tom Statham fra Man Utd academy- The importance of variety
 • Praksisdel:Chicago Fire academy presenting playing methodology
 • Teoridel: Chicago Fire soccer academy- How we built a game model
 • Teori- og praksisdel: Colombus Crew SC - The development of a principle of play
 • Teori- og praksisdel: Toronto FC academy- principles of play
 • Teori- og praksisdel: Tony Strudwick (Ex Man Utd Head of performance)- Innovative integrated coaching, developing holistic training strategies for Player development
 • Teoridel: Boris Kubla og Romeo Jozak - Development of players and coaches in Croatia
 • Teoridel: Chicago Fire soccer academy- An insight into a holistic approach to player development
 • Teoridel: Tom Bates (Ex Head of performance Aston Villa)- Winning in the mind, the psychology of champion athletes

 

MontasjeMONTASJE: United Soccer Coaches Convention er en stor konferanse og en unik læringsarena i både teori og praksis. Foto: Privat

-- annonse --