-- annonse --
Nyheter
UTVIKLINGSLEDER: Nore Neset IL søker utviklingsleder.
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Klubben søker nå utviklingsansvarlig i 100% stilling. Her er utlysningsteksten:

Visjon vår om at “Nore Neset Idrettslag skal tilby idrettsglede og utfordringar for alle” skal vi jobba aktivt med kvar dag, og med sterkt fokus på verdiane våre vennskap, meistring og respekt. På denne måten skal vi nå misjon vår om å skapa ein Plass til alle!

Som ein viktig del av å driva utviklingsarbeidet i fotballgruppa vidare ser vi no etter ein strukturert og fagleg sterkt person, ein lagspelar som er god med mennesker.

Som Utviklingsansvarleg vil du ha ansvar for å leia, organisera, vidareutvikla og kvalitetssikre idrettslaget sitt fotballtilbod på dagtid (FFO og morgontrening) og kvelds- og helgeaktivitetar i samspill med sportsleg utval, trenerveiledar(ar) og trenarar.

Stillinga vert fulgt opp- og rapporterer til dagleg leiar og er et 2-årig engasjement, med moglegheit for forlenging.

Ansvarsområder:

Organisering og leiing av klubben sitt tilbod- og ekstratilbod som:
● Kvalitetssikring av rekrutteringsplan og oppstartsfase.
● Rekruttering og oppfølging av trenarar for årskulla.
● Gjennomføring tiltak som sikrar høg kvalitet på aktiviteten gjennom oppstartsåret.
● Dagleg leiing og gjennomføring av klubben sin Telenor Xtra Fotballfritidsordning.
● Ansvarleg for vidareutvikling og implementering av vår sportsplan.

Ansvarleg for tiltak/arrangement retta mot årsklassen som:
● Fotballskular i feriar og på fridager.
● Turneringar.
● Andre aktuelle tiltak.

Administrative oppgåver etter nærare avtale.

Utviklingsansvarleg vil inngå i fotballgruppa til Nore Neset Idrettslag sitt sportslege utval.

Ønskede kvalifikasjoner:

Idrettsutdanning frå høgskule eller universitet.
Pedagogisk utdanning og erfaring fra arbeid med barn.
Minimum UEFA B-lisens / C-lisens med ambisjoner om å ta UEFA B og videre trenerutdanning.
NFFs Trenerveilederkurs, eller ønske om å ta kurset.
Kjennskap til NFF Kvalitetsklubb.

Personlege eigenskaper:

God evne til å organisera, leia og samarbeida
God evne til innovasjon og utvikling
Lojalitet til klubbens overordna visjon og verdiar.
Strukturert og løysingsorientert.
Evne til å skapa engasjement og ønske om bidrag frå våre mange dyktige frivillige.
God til planlegging, organisering og gjennomføring av aktiviteter og tiltak.
Behersker norsk og engelsk, skriftlig og muntlig godt.
Gode IKT-ferdigheter.

Andre faktorer som vektlegges:

Du bør ha sertifikat.
Du må ha stor arbeidskapasitet.

Det må påregnast at det i periodar vert jobba noko kveld og helger, relatert til gjennomføring av tiltak, og samspel med øvrige frivillige.

Lønn etter avtale.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Eirik André Hesthamar
Dagleg leiar
E-post:
Mobil: 950 89 824

Kenneth Hufthammer
Sportleg leiar
E-post:
Mobil: 917 35 603

Søknad med CV og andre relevante vedlegg sendes til Nore Neset IL på epost

Søknadsfrist: 21. juni 2019.

Oppstart: 15. august 2019.

-- annonse --