-- annonse --
Nyheter
MØT OPP: Norsk Fotballtrenerforening ønsker velkommen til årsmøte i Oslo onsdag 221. mars 2018.
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Program for kvelden
Dato: Onsdag 21. mars 2018
Tid: Kl. 19.00 – 22.00
Sted: Meet Ullevaal (inngang Thon Hotel Ullevaal Stadion)
• Kl. 19.00: Åpning ved daglig leder Teddy Moen
• Kl. 19.10: INNLEDNING – Etiske retningslinjer for fotballtrenere? Trenger vi disse? Innleder: Knut Tørum. Påfølgende debatt
• Kl. 20.00: Pause med kaffe/te
• Kl. 20.15: Årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening
• Kl. 22.00: Årsmøtet avsluttes – vel hjem!

Sakliste på årsmøtet i NFT:

 1. Godkjennelse av fullmakter
 2. Godkjennelse av dagsorden
 3. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne årsmøtets protokoll
 4. Behandle styrets årsmelding
 5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag
 7. Fastsettelse av innmeldingsgebyr og årskontingent
 8. Presentere foreningens budsjett
 9. Valg
 10. Utdeling av priser

Forslagene legges fram skriftlig for årsmøtet med styrets kommentarer.
  Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet.
  Forslag til årsmøtet kan tas ut på foreningens hjemmeside: www.fotballtreneren.no

Med hilsen Styret i Norsk Fotballtrenerforening

 • Elin Nicolaisen (s) leder
 • Mathias Haugaasen (s) nestleder
 • Knut Tørum (s) tiltaksleder
 • Margunn Haugenes (s) styremedlem
 • Ronny Holmedal (s) styremedlem
 • Dag Opjordsmoen (s) 1. varamedlem
 • Bjørn Frode Strand (s) 2. varamedlem


Påmelding:

Påmelding gjøres til daglig leder Teddy Moen i NFT pr. e-post - - innen mandag 19. mars
NB! Man er velkommen til KUN å delta på årsmøtet om man ønsker dette. Det er gratis og åpent for alle medlemmer av NFT.

Overnatting:
NFT har et samarbeid med Thon Hotels om hotellovernatting, og vi anbefaler Thon Hotel Ullevaal stadion i forbindelse med årsmøtet.  Kontakt dem på tlf. 815 52 450 eller e-post: .
  Her er kodene du trenger for å bestille avtalepriser pr. telefon eller mail:                                                                  
  Firmanavn: Norsk Fotballtrenerforening. Kundenummer: TH22074286

Etiske retningslinjer Norsk Fotballtrenerforening

 • Trenere må respektere rettighetene, verdigheten og verdien til hver enkelt person og behandle alle rettferdig.
 • Trenere må sette spillernes trivsel og sikkerhet foran alle andre interesser, inkludert prestasjonsutvikling.
 • Trenere må rette seg etter de retningslinjer og reglene som er satt av Norges Fotballforbund.
 • Trenere må utvikle passende arbeidsforhold til sine spillere, med gjensidig tillit og respekt som fundament.
 • Trenere må oppmuntre og veilede spillere til å akseptere at de selv står ansvarlig for sin oppførsel og sine prestasjoner.
 • Trenere har ansvar for at aktivitetene de leder er tilpasset alder, modningsnivå, erfaring og ferdigheter hos sine spillere.
 • Trenere bør, så tidlig som mulig, gjøre det veldig klart for spillere (og i mange tilfeller foreldre), nøyaktig hva som forventes av dem og også hva de skal kunne forvente fra treneren(e).
 • Trenere må samarbeide med andre fagpersoner (andre trenere, dommere, lærere, leger, fysioterapeuter osv.) i spillernes beste interesser.
 • Trenere må alltid representere de positive aspektene ved sporten (Fair Play) og aldri bryte Norges Fotballforbunds regelverk, vise oppførsel som bryter med regelverkets idé eller bryte regler og reguleringer for ulovlig bruk av narkotika, doping eller andre substanser.
 • Trenere må konsekvent sette en høy standard og være gode rollemodeller i sin oppførsel og måten de fremstår på.
 • Trenere skal ikke bruke eller akseptere upassende språkbruk

I tillegg til disse etiske retningslinjene må medlem av trenerforeningen forholde seg til NFTs vedtekter. Brudd på disse vil bli behandlet etter NFTs sanksjonsprotokoll.
  Vedtatt på årsmøtet 22. mars 2017.

pdfLast ned innkalling/invitasjon som pdf-fil.

KnutTørumINNLEDER: Tiltaksleder Knut Tørum innleder om etiske retningslinjer på NFTs årsmøte. Foto: Ivar Thoresen

-- annonse --

Cron Job Starts