-- annonse --
Nyheter
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Program for kvelden:
Dato: Torsdag 14. mars 2019 
Tid: Kl. 19.00 – 21.00
Sted: Thon Hotel Storo

 • Kl. 19.00: Åpning ved daglig leder Teddy Moen 
 • Kl. 19.10: Årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening 
 • Kl. 21.00: Årsmøtet avsluttes – vel hjem!

Sakliste på årsmøtet i NFT:

 1. Godkjenning av fullmakter
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne årsmøtets protokoll
 4. Behandle styrets årsmelding
 5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag
 7. Fastsettelse av innmeldingsgebyr og årskontingent
 8. Gjennomgang av foreningens budsjett
 9. Valg
 10. Utdeling av priser

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Forslag sendes på e-post til: .
Forslagene legges fram skriftlig for årsmøtet med styrets kommentarer.
Årsmøtedokumenter og forslag blir publisert på foreningens hjemmeside – fotballtreneren.no - senest én uke før årsmøtet.

Med hilsen Styret i Norsk Fotballtrenerforening

• Elin Nicolaisen (s) leder
• Mathias Haugaasen (s) nestleder
• Knut Tørum (s) tiltaksleder
• Margunn Haugenes (s) styremedlem
• Ronny Holmedal (s) styremedlem
• Dag Opjordsmoen (s) 1. varamedlem
• Bjørn Frode Strand (s) 2. varamedlem

Påmelding: 
Påmelding gjøres til daglig leder Teddy Moen i NFT pr. e-post – - innen mandag 11. mars.
Årsmøtet er gratis og åpent for alle medlemmer av NFT.

Overnatting: 
NFT har et samarbeid med Thon Hotels om hotellovernatting, og vi anbefaler Thon Hotel Storo i forbindelse med årsmøtet.  Kontakt dem på tlf.: 23400200 eller e-post: eller .

Her er kodene du trenger for å bestille avtalepriser pr. telefon eller e-post:
Firmanavn: Norsk Fotballtrenerforening. Kundenummer: TH22074286

pdfLast ned innkalling til årsmøtet her

Velkommen til fagseminar i forbindelse med årsmøtet

MarceloBielsaFAGSEMINAR: NFT arrangerer eget fagseminar om Marcelo Bielsas filosofi og metoder. Foto: NTB scanpixI forbindelse med årsmøtet inviterer Norsk Fotballtrenerforening til eget fagseminar om Leeds-manager Marcelo Bielsas filosofi og metoder torsdag 14. og fredag 15. mars 2019.

 

Årsmøte2018ÅRSMØTE: NFT håper på god oppslutning om årsmøtet 14. mars. Her fra fjorårets årsmøte i Oslo. Foto: Ivar Thoresen

 

-- annonse --

Cron Job Starts