Skriv ut denne siden
Nyheter
IVRIGE: Vestsiden-Askøy IL søker søker utviklingsansvarlig i 100% stilling for klubbens ivrige 6-9-åringer. Foto: Vestsiden-Askøy IL
Gjest
Fotballtreneren

I utlysningsteksten på klubbens hjemmeside heter det:

  – Vestsiden-Askøy IL bygger sin aktivitet på NFFs visjon om å skape fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, samt på en best mulig måte imøtekomme den enkelte spillers ønsker, ambisjoner og behov. Klubbens verdier er Vennskap, Inkludering og Lagbygging.

I klubben jobbes det for tiden med etablering av vår ‘Visjon 2023’. Som en viktig pilar i dette arbeidet søker vi nå en ‘sulten’ Utviklingsansvarlig som er faglig sterk, god til å lede, og som brenner for å gi et kvalitativt best mulig tilbud til våre spillere, trenere og foreldre/støttespillere i aldersegmentet 6-9 år (3er og 5er fotball).

Den som skal ansettes i den nye stillingen vil få ansvar for å lede, organisere, utvikle og kvalitetssikre klubbens fotballtilbud knyttet mot dagtidsaktivitet - i koblingen mellom skole og fotball – og kvelds- og helgeaktiviteten i samspill med trenerveileder(e), årskullsansvarlige og trenere knyttet til disse årgangene.

Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes daglig leder Jan Otto Solberg på e-post:  /tlf.: 939 58 224 eller nestleder/kvalitetsklubbansvarlig Tommy Ruud på e-post:  /tlf.: 915 48 751.

Søknad med CV og andre relevante vedlegg sendes til Vestsiden-Askøy IL på e-post .

Søknadsfrist: 25 mai 2019.

Oppstart: 15 august 2019.