-- annonse --
Nyheter
TRENERLØFT: Lars Johan Myklebust fra Viking på trenerløft hos Madla IL. Foto: Lars Fisketjøn, NFF Rogaland/fotball.no
Gjest
Av Lars Fisketjøn, NFF Rogaland

I Viking-klær går Lars Johan Myklebust rundt på ISS-banen på Madla og ser på flere ulike knottelag som trener ute på banen. Han sparker tilbake en ball som bommet på mål, trøster en gutt som har en dårlig dag, og snakker litt med både små og store. 

Myklebust følger øvelse for øvelse. Han noterer ikke, men han husker. Hva som var bra, og hva som kan bli bedre. Etterpå går han gjennom treningsøktene i plenum sammen med trenerne. En kvarter lang seanse der han stiller spørsmål og skaper refleksjon hos trenerne.
  – I noen klubber er trenerne så fortrolige med oss at vi kan gå inn og coache dem underveis, mens i andre klubber holder vi oss litt mer på avstand. Refleksjonen etterpå er veldig viktig, og der får vi som regel de svarene vi ønsker oss, sier Myklebust.

Første trinn

Dette er første del av Vikings TrenerLøftet. Å sende ut profesjonelle trenere, besøke bydelsklubbene, treffe trenere og ledere, og øse av sin kompetanse og erfaring over på de frivillige foreldretrenerne som driver fram fotballag og spillere over hele Stavanger-regionen.
  – Hver klubb får besøk annenhver uke der vi er på feltet og følger opp foreldretrenerne som har ansvar for barn mellom sju og ni år. Vi sender dem forslag til øvelser på forhånd, følger opp underveis i økten og har en diskusjonsrunde med dem etterpå, forklarer Myklebust.

Ti klubber

Madla er én av ti klubber som er med i prosjektet.
  – Våre erfaringer med TrenerLøftet er så langt udelt positive. Gjennomføringen er godt planlagt og godt organisert. Veilederne har en veldig fin tilnærming til trenergruppen, og samlingene har til nå bidratt til gode refleksjoner og samtaler i etterkant av treningsøktene. Gjennom prosjektet får trenerne også gjennomført Grasrottrener del 1 og 2. Slik prosjektet framstår vil dette helt klart være med på å øke kompetansen hos trenerne i klubben, sier sportslig leder Frode Breivik i Madla.

Et samarbeid mellom NFF Rogaland og Viking FK legger til rette for at trenere som ikke har NFF Grasrottreneren fra før, får godkjent delkurs 1 og 2 dersom de fullfører e-læringsmodulen underveis.
  – De trenerne som er med får delkurs 1 og 2 når de har vært med på seks økter med sitt eget lag. Vi opplever det som veldig positivt at trenerne får ta kurset i sin treningshverdag, i sin allerede planlagte treningstid og med sine egne spillere. Vi opplever at trenerne setter veldig pris på den måten å jobbe på, og synes det er relevant for dem, sier Myklebust.

Ros fra samarbeidsklubbene

Det bekrefter også flere av klubbene som allerede er med i prosjektet. I vår har Madla, Forus og Gausel, Riska, Staal og Sola vært del av prosjektet. Forus og Gausel Idrettslag (FGI) har vært med siden trenerløftet ble opprettet, og har som pilot også erfart et svært godt samspill med de andre pilotklubbene og ikke minst Viking.
  – Initiativ som dette heier vi på! Vi i FGI har gjort oss svært interessante og viktige erfaringer i den perioden vi har vært pilot i TrenerLøftet. Tryggheten som trenerne har fått på å tilby god og riktig trening betyr veldig mye. Men det er også viktig å si at for FGI er det å være en del av en helhet, og å bidra aktivt inn i en modell som kommer spillerne og klubbene til gode, en drivende faktor. TrenerLøftet sikrer en lik gjennomføring av trening for barnefotballen i regionen, noe vi har stor tro på. På den måten kan fotballen fortsette å være en idrett for alle, på alle nivå, sier daglig leder, Daniel Egge Roux i Forus og Gausel idrettslag.

Riska fikk gleden av å være første klubb ut i innkjøringsfasen og har hatt TrenerLøftet gående siden febrar. Så langt har opplegget vært en ubetinget suksess.
  – Tilbakemeldingene fra trenerapparatet er meget positive. Det samme gjelder spillerne og foreldre som følger med, sier daglig leder Lennart Ims.

Nå planlegger Riska eget trenerseminar der ressurser fra Viking blir en naturlig del av programmet. Det hadde ikke vært like naturlig for kort tid siden.
  – I likhet med mange toppklubber har Viking tradisjonelt sett hatt blikket stivt festet på egen klubb, brukt alle ressurser internt og fokusert utelukkende på å hente breddespillere til egne elitelag. Nå er det nærmest snudd på hodet. Klubbens utviklingsmodell gjenspeiler på mange måter den samme omleggingen som A-laget har vært gjennom, der lokale ressurser er tilbake som bærebjelke, sier Riska-sjefen.

Tålmodighet

Nå varsler Ims at det er i ferd med å bli bål av gamle kjærlighets-glør på Hommersåk, og han håper Viking-ledelsen er tålmodige nok til å våge å tenke langsiktig, og holde på prosjektet over mange år. 
  – Viking har i sin nye modell vendt hjertet mot breddeklubbene og satt inn betydelige ressurser på å bistå i utviklingen av breddeklubbenes egen trenerkompetanse. Bedre trenere gir som kjent bedre spillere. Bak dette ligger det også en erkjennelse av at et samarbeid alltid er toveis og at kjærligheten til klubben går gjennom hjertet – gjennom å skape en relasjon som begeistrer. Nå sås det, før man høster, sier Ims.

Han forteller at hele klubben gleder seg til fortsettelsen.
  – Nå er de tett på oss og skaper et forhold klubbene i mellom som på rekordtid har blitt mange ganger sterkere. Når de nå besøker oss fast hver 14. dag og bruker sin kompetanse til å utvikle våre trenere, får man den effekten vi har etterlyst: Kompetansen hos trenerne øker, noe som gir bedre og mer intelligente fotballspillere – og en større interesse for Viking, som naturligvis resulterer i mer besøk fra Riska på SR-bank Arena, legger Lennart Ims til.

Trenerutvikler David Eie i Staal ble møtt med skepsis i egen klubb da han som nyansatt gikk i dialog med Viking om et samarbeid. Den skepsisen er gjort til skamme på rekordtid.
  – Dette er kanskje det beste tiltaket jeg har vært med på til nå i mitt fotball-liv. Vi i Staal har opplevd det veldig positivt. Viking jobber på en systematisk og god måte, som er praktisk gjennomførbar for oss klubber. Summen av alle momentene i TrenerLøftet fører til mer motiverte trenere, flere trenere, flere gode spillere, de gode spillerne blir bedre og til slutt flere folk på Viking-kamp! Viking, som lokomotiv, må ta ansvar for regionen, da dette slår tilbake på dem i positiv kraft fra alle hold, sier Eie.

Nå i høst kommer blant andre Brodd, Hinna og Vaulen med. Før påske var omkring 65 barnefotballtrenere del av prosjektet. Nå stiger tallet voldsomt i tiden framover. 
  – Dette samarbeidet øker kvaliteten på treningene og gir oss trenere verdifull kunnskap og utvikling både som trenere og mennesker. Ikke bare er øktene bra, vi blir og gjort oppmerksom på en mer pedagogisk tilnærming til spillerne. Dette er rett og slett helt topp. Jeg har lært masse disse månedene, og ser frem til fortsettelsen med stor glede. Heia trenerløftet, sier Leiv Inge Stokka i Sola til Vikings nettsider.

Oppfølging over tre år

Selv om delkurs 1 og 2 er i boks, stopper ikke oppfølgingen av trenerne der. Tvert imot følger Viking opp hver eneste trener annenhver uke over en treårsperiode. 
  – Dette er et løpende prosjekt. Etter å ha gjennomført kursene vil vi fremdeles være tilstede annenhver uke for å implementere det trenerne har lært i deres treningshverdag, samt være en støtte og bidra så godt vi kan. Vi følger 7-9-åringene så de trenerne som starter med sjuåringer får da tre år sammen med oss, sier Vikings utviklingsleder Mats Ullereng.

Å ha så mange trenere ute i så mange ulike bydelsklubber så hyppig som annenhver uke er ressurskrevende både hva angår mennesker og økonomi.
  – Det er et viktig grunnprinsipp for oss at dette tilbudet skal være gratis for klubbene. Det er klart det koster for oss, men vi har gode sponsorer som gjør dette mulig. De dekker ikke alle kostnadene, men uten dem hadde vi ikke kunne gjennomføre et så omfattende prosjekt, sier Ullereng.

– Hva får Viking igjen for dette?
– Mye. Vi får en tetterte binding til bydelsklubbene og bedre kommunikasjon. I tillegg får vi en anledning til å påvirke barn og unge til å kose seg mer med fotball. Vi mener vi kan hjelpe til med å holde flere mennesker i fotballen over lengre tid. Det er ingen tvil om at man forstetter med det man mestrer, og hvis vi kan hjelpe til med å legge et grunnlag for at barn mestrer fotball tidlig, vil de holde seg lengre i aktivitet. Og forhåpentligvis kan det ha et folkehelseperspektiv på lengre sikt, sier Ullereng.

– Det å bli kjent med klubbene er veldig viktig. En kommer mye tettere på, og da er kommmunikasjonen mye mer effektiv. I tillegg til spillernes mestringsfølelse er det også viktig at trenerne får en positiv opplevelse, føler mestring og utvikling selv. Og når trenerne ser på spillerne at de lykkes, tror jeg trenerne kan bli værende lenge. Da bygger vi hele fotballregionen. For klubbene er det viktig at det ikke er for stor utskiftning av trenere, og har vi flere som vil være trenere er det veldig positivt for regionen, legger Myklebust til.

– Er det et mål ved prosjektet å skape flere eliteseriespillere for Viking?
– Jeg tror og håper det blir en bieffekt, men det er ikke målet med prosjektet. Målet er å bidra til mer og bedre fotballaktivitet i bydelene, være ute hos klubbene og komme tettere på spillere og trenere. Kommer enda bedre fotballspillere som kan spille på SR-Bank Arena er det kjempepositivt, sier Ullereng.

Viking er opptatt av omdømme

Nettopp dette med Vikings omdømme ute i naboklubbene er blitt veldig viktig for eliteserieklubben.
  – Vi har brukt de siste to årene på å snakke med klubbene gjennom fellesmøter, kartlegginger og tilbakemeldinger. Vi har prøvd å være lærende og lyttende, og få bydelsklubbenes perspektiv. I de samtalene har en av faktorene vært at bydelsklubbene ikke føler vi er tett nok på dem, eller ikke snakker godt nok sammen med dem. Det synes vi er synd. Nå har vi prøvd å gjøre noe med de tilbakemeldingene, og tilpasse oss bydelsklubbene. Vi håper TrenerLøftet er et steg på veien mot å jobbe mer i takt med klubbene rundt oss, sier Ullereng.

Han varsler flere nyheter i løpet av få uker.
  – Dette er bare én del av et større samarbeidsprosjekt. Dette er bare første steget, og så kommer neste steg forhåpentligvis allerede i høst med et sonesamarbeid med klubbene rundt oss, og så bygger vi derfra, sier Ullereng.

Han varsler en ydmyk tilnærming også i fortsettelsen.
  – Vi skal gjøre alt tydelig og ordentlig, og vi skal kommunisere så godt som mulig med klubbene. Vi må gjøre det vi kan for at vi får bedre tilbakemeldinger i framtiden. Nå har vi gjort en tydleig klar prioritering på hva vi mener er viktig og riktig, og bare det å benytte ressurser ut mot klubbene på den måten her, tror jeg gjør at samarbeidet blir bedre. Nå er vi ute og snakker med folk, sier Mats Ullereng.

Myklebust mener dialog er nøkkelen til et godt samarbeid med naboklubbene.
  – Det er ingen problem å være uenige, men vi må kunne sette oss rundt et bord og snakke om uenighetene, i stedet for andre steder. Vi må ha tillit til hverandre, og da må vi begynne med oss selv. Vi må vise tillit, og vise at vi er verdt å ha tillit til, sier Lars Johan Myklebust.

• Les også saken på NFF Rogalands hjemmeside på fotball.no

-- annonse --