-- annonse --
Nyheter
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Cupfinaleseminaret gjennomføres På Meet på Ullevaal stadion i Oslo, der det fra midnatt natt til fredag 3. desember iverksettes flere nye regionale tiltak:

  • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke mens man sitter på en fast tilvist plass eller ved et bord på serveringssted.
  • Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.
  • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.
  • Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.
  • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling
  • Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling
  • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

Cupfinaleseminaret startet med etterutdanning for trenerne med de høyeste trenerlisensene fredag. Etterutdanningen skal etter planen fortsette fredag morgen og så bli en del av det ordinære Cupfinaleseminaret fra kl. 12.00 fredag. 

Det jobbes nå med hvordan NFT som arrangør av Cupfinaleseminaret, sammen med Meet og NFF skal forholde seg til den nye tiltakene, og hvordan det vil påvirke arrangementet. Vi avventer blant annet signaelene fra en pågående pressekonferanse med Oslo kommune.
  Vi kommer med nærmere informasjon i løpet av kvelden, og så fort vi har mer informasjon å dele.

-- annonse --