-- annonse --
Nyheter
LEDIG JOBB: I Avaldsnes Toppfotball kvinner er det ledig 100% stilling som utviklingssjef. Foto: avaldsnes.no
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Avaldsnes ønsker i enda større grad å utvikle lokale talenter til elitespillere gjennom tett samarbeid med lokale klubber og NFF Rogaland. Til dette søker vi en målrettet person med kunnskap, nettverk og energi til å skape gode utviklingsmiljøer. Du er strukturert, lagspiller og god med mennesker.

Ansvar for utviklingsstrategier

Som utviklingssjef vil du ha ansvar for utviklingsstrategier både innad i Avaldsnes og ute mot lokale miljøer. Du vil ha ansvar for nye tiltak og sørge for at disse blir gjennomført i tråd med våre verdier og mål, bidra til godt samarbeid med NFF Rogaland om å utvikle tiltak sammen.

Vi tilbyr en synlig og attraktiv rolle i norsk toppfotball med store muligheter til å styrke både Avaldsnes og kvinnefotballen over hele Haugalandet/Sunnhordland. I Avaldsnes blir du del av et engasjert arbeidsmiljø med ambisiøse og trivelige trener kolleger. Du vil også få personalansvar før øvrige hel- og deltids ansatte i vår utviklingsavdeling.

Arbeidsoppgaver, ansvar for

 • Lede klubbens utviklingsarbeid på jentesiden
 • Ansvarlig for rekruttering og faglig utvikling av trenere knyttet til vår utviklingsavdeling – egne lag, «Team Haugaland Kraft» utviklingsgruppe og kretsens sonelag nord
 • Delta i sportslige utvalg
 • Kontaktperson/samarbeid mot lokale klubber, forbund, krets, og andre aktuelle fora i saker som angår utviklingstiltak
 • Skolesamarbeid, spesielt videregående skole
 • Utvikle og drifte kommersielle utviklingstiltak
 • Administrative oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Trenerutdanning på minimum UEFA B-nivå
 • Pedagogisk utdanning eller tilsvarende erfaring
 • Trenererfaring der spillerutvikling har sterk posisjon
 • Bredt nettverk innenfor fotball, regionalt • Kunnskap om hvordan spillerutvikling drives i gode utviklingsmiljøer
 • Fordel om med innsikt i prosessen rundt akademiklassifiseringen i Norsk Toppfotball
 • Må kommunisere godt i norsk, både skriftlig og muntlig

Betingelser

Dette er en 100 % prosjektstilling, men med gode muligheter for forlengelse men deltid kan vurderes etter avtale. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet og kvelds- og helgearbeid. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes innen 5. august til:

Avaldsnes idrettslag Postboks 64 4299 Avaldsnes E-post;
Kontaktperson; Sportssjef Lena Tyriberget, tlf. 918 03 809 e-post

Avaldsnes Idrettslag består av om lag 800 medlemmer med fotball og håndball som våre hoved idretter. Vi har et flott anlegg for fotball på Avaldsnes Idrettssenter der vi også har et stort og moderne klubbhus med administrasjonslokaler. Klubben har sunn og god økonomi med en omsetning på om lag 13 mill. kroner årlig, og en veldreven organisasjon med stor grad av kontinuitet. Vårt flaggskip er A-lag kvinner fotball som spiller på høyeste nivå i Norge, og består av internasjonale-, nasjonale- og lokale spillere. Vi har som må å øke den lokale profilen på vårt lag.

-- annonse --