-- annonse --
Samfunnsansvar
UNDERVISNINGSLOKALE: NFT ønsker å ruste opp dette lokalet i slummen av Nairobi sammen med MYSA for fremtidig utdanning av fotballtrenere FOTO: Teddy Moen FOTBALLTRENEREN
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Norsk Fotballtrenerforening har gjennom flere år hatt ett fruktbart samarbeide med Mathare Youth Sport Association (MYSA) – en unik organisasjon i slummen av Nairobi i Kenya. Gjennom de siste 4 årene har det vært utveksling av fotballtrenere og fotballspillere mellom MYSA og NFT – hvis målsetting er å lære av hverandre.

Trenerforeningen har nå engasjert seg i et delprosjekt som handler om å ruste opp eget lokale for trener- og lederutdanning på MYSA sitt hovedkvarter i Komorock i Mathare. Planen er at man i forbindelse med MYSA`s 30 årsjubileum (1987-2017) i oktober skal kunne åpne et oppusset kurssenter som kan bidra til økt aktivitet og interesse for utdanning av trenere og ledere i MYSA.

Utfordrer fotballmiljøet

Vi ønsker å utfordre medlemmer av NFT og andre i fotballmiljøet, om å bidra med noen kroner til opprustningen av dette kurssenteret. Målet er å samle inn 50 000 kroner innen 1.september. For å få dette til, har vi tatt i bruk ett nytt verktøy SPLEIS, som på en effektiv måte skal hjelpe NFT til å nå målet.

Hva kan du gjøre?

Har du 100 kr, 200 kr eller mer å avse til ett slikt godt formål?

Da skal du gå inn på denne nettsiden som vil fortelle deg hvordan du kan bidra til kronerullingen med en lite donasjon.

Blir du med å bygger lokale for fotballtrenerutdanning i Kenya?

Ved å gi et beløp til vår konto, stort eller lite, alt hjelper! La oss sammen få dette til!

Samfunnsansvaret

Vi kan ikke tenke oss noe mer verdifullt enn om NFT sammen med våre medlemmer kam bidra til å ruste opp et lokale hvor fremtidige fotballtrenere i MYSA, Nairobi og Kenya kan få en bedre trenerutdanning.

I disse dager går det en kontainer fra Kristiansand til Mombasa fullt av utstyr til undervisningsrommet. PCer, prosjektor, TV, smartboard, kontorutstyr, bøker, DVD etc. som vil komplementere senteret. Kontaineren vil ankomme Kenya i slutten av juni.

Etterhvert vil MYSA starte sitt eget trenerakademi, hvor man vil tilby mer målrettet utdanning av fotballtrenere på ulike nivåer. På denne måten håper de å øke kvaliteten på det arbeidet som gjøres med fotballopplæringen i slummen.

Nøkkelen til å lykkes med slike ambisjoner er å få bedre fasiliteter for trenerutdanning, samt sørge for å skape en bedre ramme og miljø rundt kurs og utvikling av fremtidige trenere i kenyansk fotball. Slik vil man kunne få inntekter på arbeidet som vil styrke hele organisasjonen, bygge en større stab, få bedre materiell og dermed flere gode fotballtrenere i Kenya.

-- annonse --