-- annonse --
Samfunnsansvar
PLASS TIL ALLE: Fotballen må gi plass til alle om man er fattig eller rik. Foto: Reidar Schjei
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

Det blir stadig en sterkere sammenheng mellom familienes økonomi og barnas deltakelse i idrett.
Er vi i ferd med å ødelegge det fineste vi har?

Dette er innledningen på en artikkel vi fant på agendamagasin.no og som berører oss alle som er opptatt av norsk barneidrett, så også i vår fotballfamilie.
Du vil finne linken til denne innledningen til slutt i denne artikkelen.

Det vakreste vi har

Organiserte fritidsaktiviteter er en del av noe av det vakreste vi har i frivillighetens teater. Dette teater kan vi smykke oss med at her er vi helt i verdenstoppen, det kan vi være utrolige stolte av.
Seks av ti nordmenn over 16 år bidrar med frivillig arbeid i forskjellige organisasjoner hvert år.  Det er den høyeste andelen som er målt på verdensbasis, en førsteplass vi deler med Sverige, ifølge organisasjonen Frivillighet Norge. Da er vel utviklingen på riktig vei da?
Det er da denne artikkelens hovedoverskrift dukker opp, og som gjør at vi bør stanse opp og reflektere hva er det som er i ferd med å skje?

Først ble forskjellene mindre, nå er de blitt større.

Grunnen til dette skjønner de fleste ligger i økomomi og det henger sammen med at vi elsker å kalle oss verdens rikeste land, og beste levekårsland å bo i.
Da oppstår også forskjeller mellom de «de rike» og de som har mindre å rutte med, og dette gir seg utslag i hvem som får mulighet til å delta i idretten.
Et bilde på dette er Ungdataundersøkelsen fra 2016 som oppga at 69 prosent av guttene og 62 prosent av jentene fra familier med høyest sosioøkonomisk status hadde deltatt i et idrettslag den siste måneden, mens tallet var 49 prosent av guttene og 37 prosent av jentene i familier med lavest sosioøkonomisk status.

Det første vi må gjøre, er å sørge for at penger ikke er problemet. Et av tiltakene er er å redusere økonomiske forskjeller, men dette er nok ikke en løsning som kommer over natta.
Den enkle løsningen finnes neppe.
Men det kommer det frem en rekke andre gode tiltak som er gjennomførbar både på kort og lang sikt.

Les hele artikkele fra Agenda Magasin her: Idrett for nesten alle
Agenda Magasin er et partipolitisk uavhengig nettmagasin for politisk analyse, kommentarer, debatt, bokanmeldelser, intervjuer og reportasjer.

Hva kan vi i fotballen gjøre med dette? 

Det første vi må gjøre, er å sørge for at penger ikke er problemet. 
NFF må kontinuerlig vurdere om våre kostnader fremmer eller hemmer aktivitet på banen. Klubbene må være bevisste å veie sin sportslige utvikling opp mot verdigrunnlaget. Hver utgift i klubbdriften må vurderes i forhold til kvalitet kontra kostnad/aktivitet. Det offentlige har et stort ansvar for å gi frivilligheten i fotballklubbene et løft ved å vurdere hva man kan by på som vil lette hverdagen, gjøre utgiftene mindre og derved anspore til mer aktivitet.

Alle må med nyALLE MÅ MED: Penger må ikke bli en hindring, alle må få delta  i fotballens vakreste teater. Foto: Reidar Schjei

NFF bistår i dag klubbers hverdagsliv med å utvikle god klubbdrift og å gi råd om hvordan takle betalingsproblemer i spillergruppene. Klubbene må være bevisste på denne utfordringen, være kreative, ha med foreldre på råd, men samtidig være sjef og ikke la lagene bestemme balansen mellom dugnad og betaling.

• Les mer på nrk.no: Fotball for alle som har råd.-- annonse --