Skriv ut denne siden
Samfunnsansvar
UNDERVISNING: Ansvarlig for MYSA sitt spiller- og fotballtrenerakademi, Henry Majale, underviser en gruppe trenere og ledere på Komorock. Foto: PRIVAT
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

De siste tre årene har det vært utveksling av fotballtrenere og fotballspillere mellom MYSA og NFT – med en målsetting om å lære av hverandre.

Undervisningssenter

Nå har Trenerforeningen engasjert seg i et delprosjekt som handler om å ruste opp undervisningssenteret for trener- og lederutdanning på MYSA sitt hovedkvarter i Komorock i Mathare.
  Planen er at man i løpet av 2017 skal kunne åpne et oppusset kurslokale som kan bidra til økt aktivitet og interesse for utdanning av trenere og ledere i MYSA.

Trenerutdanning

I Kenya er det lite organisert trenerutdanning. Forbundet der nede har lite interesse og ressurser til dette viktige arbeidet. MYSA ønsker derfor å etablere et eget trenerakademi, hvor de etter hvert tilbyr mer målrettet utdanning av fotballtrenere på ulike nivåer. På denne måten håper de å øke kvaliteten på det arbeidet som gjøres med fotballopplæringen i slummen.
   Nøkkelen til å lykkes med slike ambisjoner er å få bedre fasiliteter for trenerutdanning, samt sørge for å skape en bedre ramme og miljø rundt kurs og utvikling av fremtidige trenere i kenyansk fotball.
  Slik vil man kunne få inntekter på arbeidet som vil styrke hele organisasjonen, bygge en større stab, få bedre materiell og dermed flere gode fotballtrenere i Kenya.

Utfordrer NFT-medlemmer

– Vi ønsker å utfordre deg som NFT-medlem, om du vil bidra til opprustningen av dette kurssenteret. Vi kan ikke tenke oss noe mer verdifullt enn om NFT sammen med våre medlemmer kam bidra til å ruste opp et lokale hvor fremtidige fotballtrenere i MYSA, Nairobi og Kenya kan få en bedre trenerutdanning.
  – Det bør være helt i tråd med hva slags ansvar vi bør ta som en forening i vårt rike land, sier daglig leder Teddy Moen i NFT.
  Trenerforeningen har allerede fått et fantastisk bidrag fra Netthandelen (Brandsdal Gruppen) og SEAFRONT, gjennom å få en gratis container og frakt (også nevnt i artikkel i Fotballtreneren nr.2/2016) til Mombasa i Kenya.
  – Målet er å samle inn opp mot 100 000 kroner blant våre nærmere 2 800 medlemmer.
  Derfor håper vi du vil gi et beløp til vår konto. Stort eller lite, men gi så du kjenner det, er oppfordringen fra Teddy Moen.

• Send ditt bidrag til Norsk Fotballtrenerforening - Kontonummer: 6318 05 28824