-- annonse --
Samfunnsansvar
TRENERKURS: NFTs daglige leder Teddy Moen har holdt en ukes trenerkurs i Mathare-slummen i Kenya. Foto: Michael Maina,Shootback MYSA
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

• Artikkelen er hentet fra Norsk Fotballtrenerforenings medlemsblad Fotballtreneren nr. 4/2018.

Gjennom samarbeidet med organisasjonen MYSA, er planen det neste året og bygge opp et trenerveilederkorps som skal være ryggraden i en satsing på trenerutdannelse. Målet er også å gradvis bygge en utdannelsepyramide for MYSA.
  M.Y.S.A. (Mathare Youth Sports Association) består av over 2 000 fotballag i 16 ulike soner i Mathare-dalen. Som er ett av de største slumområdene i Afrika. Her lever det et sted mellom 500 000 og 1 million mennsker under svært utfordrende omgivelser. I over 30 år har MYSA jobbet for å gi inspirasjon, hjelp og bistand til svært mange barn og unge. Mer enn 30 000 personer er tilknyttet MYSA. Hvor man i stor grad bruker fotball som ett effektivt verktøy for å aktivere barn og ungdom på en positiv måte. 

Ledende utviklingsklubb

MYSA har i en årrekke vært Kenyas ledende utviklingsklubb, og den har også en særstilling i hele Øst-Afrika. Et stort flertall av ledere, trenere og spillere i toppfotballen på både herre- og kvinnesiden består av personer som har vokst opp som en del av MYSA. Det samme med landslagene. Landets fotballpresident er også en tidligere MYSA-leder. Dog er behovet for kompetansebygging, skolering og utdanning av ledere, trenere, dommere og helsepersonell stort i Kenya. Skal man lykkes med å opprettholde en god og stabil aktivitet gjennom MYSA i årene som kommer, må organisasjonen utdanne flere fotballtrenere. 

Egen trenerstige

CAF (sentral organiasjonen for det Afrikanske kontinentet - konfederasjonen) og fotballforbundet i Kenya forsøker å bygge opp et utdanningstilbud, men ressursene er små. Dessuten er det få klubber som har råd til å sende trenere til disse ofisielle tilbudene. Det er i lys av dette at MYSA har en visjon om å etablere sin egen trenerstige, slik at man i større grad kan tilby billig eller sågar gratis skolering til egne trenere i MYSAs 16 soner i slummen. 

Utdanne fotballtrenere

Da Trenerforeningens prosjekt med å bygge et eget utdanningssenter i Komarock (MYSA Training Centre) ble avsluttet med offisiell åpning 8. mars i år, inngikk MYSA og NFT en ny avtale i august om et fortsatt samarbeid for årene 2018-2019-2020 (3 år). Nå er fokuset på hvordan NFT kan bidra til å gi senteret et faglig innhold og bli et naturlig tilholdssted for fotballtrenere som ønsker å utdanne og skolere seg i trenergjerningen.

16 studenter tatt opp

TeddyEntusiastiskeENTUSIASTISKE: Både spillerne og trenerne som deltok på kurset var ivrige, entusiastiske og svært lærevillige. Foto: Michael Maina,Shootback MYSA

Lørdag 29. september gikk startskuddet for det første trenerkurset hvor 16 trenere fra MYSA var valgt ut. 12 herrer og 4 kvinner. Alle trenere med relativ god erfaring og trenere som må ansees som profesjonelle i den forstand at de har trenergjerningen som hovedinntekt. Trenerne hadde søkt om deltakelse i programmet som vil gå over ett år, og det ble også gjennomført en intervjurunde før uttaket ble gjort. Undertegende var kursleder, men jeg hadde med meg William Muluya (hovedtrener i Premier League klubben Kariobangi Shark, men MYSA gutt!) som en assistent. William vil få en sentral og viktig rolle i trenerutviklingsarbeidet i MYSA i årene som kommer.

TeddyMedhjelperMEDHJELPER: William Muluya er hovedtrener i Premier League klubben Kariobangi Shark, men også MYSA-gutt og er NFT og Teddy Moens forlengede arm i oppfølgingen av MYSA-trenerne som nå er kurset. Foto: Michael Maina, Shootback MYSA

Lange og utfordrende dager

Hver dag var jeg på plass på senteret kl. 08.00, gjennomførte et kort møte med staben for så å ønske studentene velkommen. Kl. 09.30 var oppstart og kursdagen gikk så frem til kl. 17.00, bare avbrutt av en times lunsj og to te-pauser. Deler av formiddagen var avsatt til forelesning/presentasjon av aktuelle tema, samt at studentene fikk tid til forberedelser til de praktiske sekvensene de skulle lede på treningsfeltet. Her ble det arbeidet i grupper av tre, hvor en skulle være hovedtrener og de andre to assistenttrenere på den daglige økten på 20-25 min. Praksisen gikk enten på hovedbanen som var både tørr og svært støvete, eller i en binge med slitt kunstgress. Objekter var studentene selv og på enkelte økter utvalgte lag i MYSA. Flere av dagene var damelaget til MYSA tilgjengelig.

TeddyDamelagetDAMELAGET: Spillere fra MYSAs damelag deltok også på det ukeslange trenerkurset. Foto: Michael Maina,Shootback MYSA

Praksis og coaching på feltet

Gjennomgående tema var organisering, tilstedværelse, feedback og coaching på individ, relasjonelt og lagsnivå. Aktiviteten varierte mellom smågrupper, småspill og til spill på større bane. Fokuset var å frembringe større forståelse rundt fotballspillets prinsipper og hvordan skape og utnytte rom i angrep, samt det motsatte i forsvarsspillet. Hvor flere spillemomenter offensivt og defensivt var gjenstand for bearbeiding i praksis. I likhet med mange fotballtrenere uten en dypere skolering, er det nødvendig ofte å skape en større forståelse og bevissthet mot det HELE spillet, for så å bryte det ned i mindre deler - dog fortsatt deler bygd på det ferdige spillet. Studentene fant dette spennende og sikkert litt skremmende, men det var lett å se mens dagene gikk at de fikk denne tilnærmingen mer under huden.

Å holde et eget-designet trenerkurs for kenyanske trenere på engelsk (alle snakker godt engelsk, selv om swahili er morsmålet) er en utfordrende, men spennende oppgave som jeg gikk løs på med stor glede. Responsen var god og studentene var veldig lærevillige. De var heller ikke redd for å prøve seg i praksis, og tok alle tilbakemeldinger fra meg til seg. Nivået hevet seg betraktelig gjennom uken. 

Evnen til å strekke seg selv

TeddyTøffedagerTØFFE DAGER: Teddy Moen forteller om lange og tøffe dager på trenerkurs i Afrika, men først og fremst var det inspirerende. Foto: Michael Maina, Shootback MYSA

Etter å ha vært gjennom en tøff vinter og vår med kreftdiagnose, operasjon og cellegift, er det ikke fritt for at kroppen min ikke er helt optimal for å lede et slikt trenerkurs. Jeg er ærlig når jeg sier at jeg enkelte dager lå rett ut på senga på hotellet etter endt dag bare for å hente meg inn igjen. Så mye krefter ble brukt. Men dette ser jeg på som en positiv erfaring. Selv vi som instruktører må kjenne på følelsen av å virkelig måtte dykke dypt når det behøves for å hente frem ekstra krefter. Og det gjorde jeg, fordi MYSA-trenerne ga meg topp inspirasjon hver dag! Smil, latter og en kommentar her og der - dette er tingen som bidrar til det gode læringsmiljøet. Ja, kenyanere er et hyggelig folkeferd, de er veldig fotballinteressert og deres bakgrunn tilsier at de er mer takknemmelige enn hva vi er vant med fra hjemlige miljøer. 

Hva er planen videre?

TeddyDatamaskinerDATAMASKINER: 12 bærbare PCer i gave fra Askøy kom til god nytte under trenerkurset, og blir ikke minst viktig i oppfølgingen av trenerne via internett. Foto: Michael Maina, Shootback MYSA

MYSA og NFT skal sammen det kommende året følge opp de 16 utvalgte studentene. Dette vil gjøres på flere nivåer. William Muluya vil en gang i måneden samle studentene og ha en dag sammen med dem (workshops) på utvalgte tema, kombinert med arbeid på feltet. Studentene vil deles i ulike grupper (taskforces) hvor de vil få oppgaver knyttet til design av kurs (basic course MYSA), oppbygning av en nettside for trenerutdannelsen, markedsføring av grunnkurset og ikke minst gjennomføringen av et eget kurs for kvinnelige trenere i MYSA før jul. I tillegg håper vi å få til flere webinarer gjennom året, med bruk av web/internett. Trenerforeningen fikk 16 bærbare PCer fra Askøy kommune til prosjektet, som nå er vel plassert i MYSA Training Centre for bruk. De ble testet under kurset, og interessen for å bli bedre kjent med hvordan man bruker web som en del av sitt trenervirke, var et tema som skape nysgjerrighet blant studentene. Svært få av dem har egen PC (men de bruker internett via smarttelefon).

Så er planen at undertegende vil dra tilbake høsten 2019 for å kljøre ett nytt ukeskurs. Ambisjonen er å også få med seg flere NFT-medlemmer til å ta del i denne «reisen», slik at de også kan dele av sin erfaring og kompetanse til trenerne. I kombinasjon med å oppleve Kenya og Afrika. 

• Vil du støtte NFTs arbeid med å utdanne flere og bedre trenere i MYSA i Kenya – VIPPS ditt bidrag til 509177

 

-- annonse --