-- annonse --
Trenerutdanning
FORRIGE KURS: Bjarte Lunde Aarsheim i aksjon under forrige UEFA Pro-lisenskurs. Foto: Thomas Brekke Sæteren/fotball.no
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

UEFA PRO-lisens er den høyeste lisensierte fotballtrenerutdanningen, og er rettet mot de som sikter mot å være hovedtrenere innenfor nasjonal og internasjonal toppfotball.
  – Gjennom utdanningen er målet å identifisere, forbedre og videreutvikle din egen, unike treneridentitet – og holde den opp mot internasjonal toppfotball. Du skal bli den beste utgaven av deg selv gjennom dette utdanningsløpet, og satt i stand til å virke på elitenivå i både nasjonal og internasjonal fotball, skriver NFF i utlysningen av kurset på fotball.no.

Over ett år

Utdanningen vil gå gjennom hele 2021 og i første del av 2022, med oppstart tidlig i januar 2021 og avslutning sent i mars 2022. Det vil bli avholdt sju samlinger á 5 dager – i tillegg til veilederbesøk, kollegabesøk og oppgaveskriving. For å kunne få godkjent utdanningen, er 100% deltakelse en forutsetning.
  – Utdanningsløpet kommer til å være preget av høye krav kombinert med høy grad av støtte og veiledning fra oss som leder denne prosessen. Du må både sette av mye tid, mye energi og være villig til å forlate komfortsonen jevnt og trutt gjennom hele kursperioden før du forhåpentligvis mottar kursbeviset i mars 2022, heter det i utlysningen.

Overordnede temaer

UEFA PRO-lisens utdanningen har følgende overordnede temaer:

  • Spillet
  • Metodikken
  • Ledelsen av menneskene

Alle temaer her bærer med seg en rekke underordnede temaer og emner, og vil behandlet med utgangspunkt i internasjonal toppfotball for både klubb og landslag, for begge kjønn og for både senior og aldersbestemte nivå.
  – Det vil kontinuerlig gjennom hele utdanningsløpet jobbes med «Min Trener-identitet», også skriftlig. Innenfor denne helheten vil det også jobbes med hovedområdene skriftlig i form av utviklingen av «Min spillmodell», «Min metodikkmodell» og «Min ledelsesmodell», står det i utlysningsteksten.

Opptakskriterier

Ved uttak av de maksimalt 12 deltakerne vektlegger NFF blant annet følgende opptakskriterier:

  • Trenererfaring, herunder rolle, nivå og varighet.
  • Nåværende rolle og nivå
  • Trenerutdanning, herunder poengsum UEFA A-lisens, universitet/høgskole og internasjonal utdanning
  • Annen relevant fotballerfaring, herunder rolle, nivå og varighet
  • Annen relevant sivil utdanning og/eller arbeidserfaring

Det vil hentes inn referanser på alle søkere som er aktuelle for opptak.
  Uttaket gjøres av en egen uttakskomité ut fra objektive opptakskrav- og kriterier. Lederen av utdanningsseksjonen i NFF Elite leder komitéen, som i tillegg består av representanter fra både Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner, Trenerkomitéen og Norsk Fotballtrenerforening.

-- annonse --