-- annonse --
Trenerutdanning
GOD OPPLEVELSE: Terje Hansen skriver om sin opplevelse av deltakelsen på UEFA B spillerutviklerkurset. Foto: Privat
Gjest
Av Terje Hansen

• Artikkelen er hentet fra Norsk Fotballtrenerforenings medlemsblad, Fotballtreneren nr 2/2018.

Selv om vi deltakere hadde et stort spenn i alder og fartstid som trenere i ungdomsfotball var viljen til fornyet læring og engasjementet like stort hos alle. Opplevelsen av kurset har nok vært forskjellig fra deltaker til deltaker, så denne artikkelen blir en subjektiv vurdering sett gjennom mine øyne. Vi ble delt inn i tre storgrupper á seks deltakere og hver gruppe ble igjen delt inn i grupper på tre i hver. Hver storgruppe hadde en kursveileder som fulgte opp både skriftlig og på feltet.

Første Samling

På første samling fikk vi en gjennomgang av Landslagsskolen, NFF sin rollebeskrivelse på de forskjellige posisjonene, Treningsprosessen/treneren på feltet og ble utfordret på egne utviklingsmål. Disse temaene satte dagsordenen på mye av det som kurset har som målsetting om.
  «Norges Fotballforbund har utviklet et trenerutdanningstilbud som er spisset mot trenere for aldersgruppa 13-19 år. Formålet er å gi ungdomstrenere ytterligere kompetanse på å jobbe med ungdommer som ønsker å bli best mulig som voksen.»
  Siste dag på første samling var viet praksis på feltet. Her fikk alle deltakerne prøve seg som veileder/spillerutvikler med 14-16-åringer som objekter. Jeg vil si at dette var en de viktigste sekvensene på kurset. Nemlig få til en bevisstgjøring hos unge spillere på rollene de har i kamp og hva som kreves for å utvikle rollen videre. Vi som trenere har en viktig rolle i å få spillerne bevisstgjort for å kunne ta ansvar for egen læring og utvikling. Vi deltakere fikk også gjennom praksisdelen konkrete tilbakemeldinger på hvordan vi hadde løst det temaet vi hadde fått. Verdt å nevne er at alle praksisøktene ble gjennomført gjennom en spillekvens med keeper og 6-7 utespillere på hvert lag.
  Etter første samling hadde vi som oppgave å skrive «logg» på vår opplevelse av både teori og praksis vi hadde vært gjennom. I tillegg måtte vi sende inn utviklingsmålene våre til kursveileder.

Andre Samling

På andre samling i månedsskiftet november/desember startet vi med praksis på feltet. Rammen og opplegget var likt den første praksis økten, og vi fikk igjen tilbakemelding fra kursveileder på hvordan vi formidlet og fulgte opp temaet vi hadde fått. I tillegg ble øktene filmet med fokus på hvordan vi formidlet budskapet og jobbet med temaet og spillerne.
  Andre dag ble brukt til evaluering av praksis økten og vi fikk en kopi av det som var blitt filmet i praksisøkten. Vi gikk også igjennom loggboken den enkelte hadde skrevet etter første samling og presentasjon av temaet fotballfysikk (Konsekvenser for trening av ungdom)
  Siste dagen startet med en observasjon av Brann 2 sin rolletrening og deretter gjennomgang av temaene trening i Toppklubb, spillerutvikling i toppklubb, spillersamtalen og trenings- og kamparena (Spilleren i sentrum). Under temaet trening i toppklubb stilte Brann med en av sine unge fremadstormende spillere som ga oss et godt innblikk i sin treningshverdag.
  I etterkant av samlingen var det igjen oppgave med å skrive «logg» og i tillegg utdype våre utviklingsmål på en enda mer utfyllende og konkret måte.

Klubbesøk

Hver 3´er gruppe hadde som oppgave før tredje samling å gjennomføre klubbesøk til hverandre. Klubbesøkene skulle ha en varighet på tre-fire timer og inneholde en treningsøkt, evaluering av treningsøkten, gjennomgang av klubbens sportsplan og «Slik jobber jeg med mine spillere på og utenfor banen». På treningsøktene filmet vi hverandre, og dette dannet utgangspunkt for en selvrefleksjon på hvordan økten hadde vært med «objektive øyne».

Tredje samling

Den tredje samlingen var i januar 2018 og hadde som hovedinnhold. «Slik er et landslagstiltak». Temaene var da Landslagsskolen i praksis, NFF sportsplan (aldersbestemte landslag), treningsmodell/-metodikk og analysemodell.
  Så var tiden kommet til at hver deltaker presenterte sine «utviklingsmål» og gikk gjennom «loggboken» til de andre i 6´er gruppen. Det ble anledning til spørsmål og diskusjon, og kursveileder oppsummerte sitt inntrykk av arbeidet.
  Siste dag var det på nytt praksisøkt, men denne gangen med en liten vri. Deltakerne skulle være delaktig i to treningssekvenser. En som «hovedtrener» og en som «spillerutvikler». Det betød at man fikk en av de andre i 3´er gruppen med seg som «spillerutvikler» når man hadde hovedansvaret og at man selv ble med som «spillerutvikler» i en av de andre sin økt. Hovedtrener sin oppgave var ganske lik tidligere praksisøkter, mens «spillerutvikler» fikk en avgrenset oppgave innenfor temaet. Etter endt sekvens gav kursveileder tilbakemelding til hovedtrener, mens en annen observatør pratet med «spillerutvikleren».
  Kurset ble avsluttet med at alle klubbesøkene ble presentert i 6´er gruppene og de andre deltakerne fikk komme med spørsmål og innspill.

Oppsummering

Jeg vil rette en stor takk til kursledere, kursveiledere, forelesere og de andre deltakerne som gjorde kurset faglig spennende og lærerikt. For egen del så var det nok praksisøktene og klubbesøkene med erfaringsutveksling og diskusjoner som topper listen. Det var også meget lærerikt med video og lydopptak på praksisøktene og klubbesøk. Jeg har selv brukt video siden midt på 80-tallet ovenfor egne spillere som et ledd i læring og utviklingen deres. Nå fikk jeg for første gang sett meg selv og min rolle gjennom opptakene som ble gjort og ble mer bevisst på min opptreden som trener/veileder på feltet.
  NFF har laget en god mal for kurset og det var rom for tilpasninger, slik at deltakerne i Oslo og   Rogaland kan ha opplevd kurset litt annerledes enn vi gjorde i Hordaland. Da vi fikk være de første til å ta kurset vil det helt sikkert bli noen endringer og justeringer de neste årene.
  Slik bør det også være med tanke på optimalisering av kurset gjennom de erfaringer man gjør seg. Så til alle med UEFA B-lisens eller høyere som «brenner» for ungdomsfotball og ønsker faglig påfyll i sin trenerhverdag, er det bare å sjekke ut når neste kurs i ditt «nærområde» har søknadsfrist. Det vil garantert bli en berikelse i ditt arbeid med unge spillere.

Epilog

For egen del har jeg alltid brukt mest tid på, og vært mest opptatt av, ungdomsfotball. Jeg har heldigvis også hatt ansvar for kvinner Toppserie og herrer 2. divisjon, men har erfart at det er i ungdomsfotballen jeg «hører hjemme». Jeg tok flere trenerkurs på 80-tallet og frem til tidlig på 90-tallet, og det var derfor lenge siden forrige kurs med fokus på utvikling av det fotballfaglige på banen. Overskriften i denne artikkelen er med utgangspunkt mitt første trenerkurs i 1981 (UEFA C-lisens i dag). Vi ble da innprentet at fotballtrening skulle være mest mulig «spill med to lag, avgrenset område og med mål». Slik sett er likheten slående med innholdet i dagens trenerkurs, men nå i en moderne utgave og veldig konkret og målrettet både på tema og rolleferdigheter og oppgaver.

  • Artikkelforfatter Terje Hansen (53) representerer Vadmyra IL og har vært NFT-medlem siden 1992. Har UEFA A-lisens, diplomtrenerkurs Olympiatoppen, NFF Trenerveilederen og NFF lederkurs 4. Har vært trener i Toppserien for kvinner, 2. divisjon menn, kretsansvarlig og kretslagstrener i NFF Hordaland og trener i aldersbestemt fotball siden 1981. Er sportslig leder i barne- og ungdomsavdelingen i Vadmyra og har nylig gjort ferdig sitt UEFA B spillerutviklerkurs.
-- annonse --

Cron Job Starts