-- annonse --
Trenerutdanning
AMBASSADØR: Ole Gunnar Solskjær er ambassadør for Grasrottreneren, og er her i aksjon i forbindelse med lanseringen av konseptet i Oslo i juni. Foto: THOMAS BREKKE SÆTEREN/FOTBALL.NO

• Artikkelen er hentet fra NFTs medlemsblad - Fotballtreneren, nr. 3/2016.

Sentralt, nå som tidligere, står en praksisnær tilnærming. Dette er gjennomgående for hele NFFs trenerutdanning. For Grasrottreneren vil det si at man får prøvd seg skikkelig på feltet slik at vi fortsetter å utdanne barne- og ungdomstrenere som kan legge til rette for god fotballaktivitet.
  Verdigrunnlag som trener, tilnærming til spill og spillformer, fysiologisk og psykologisk utvikling for barne- og ungdomsspillere vil også stadig stå sentralt.  

Hva er det viktigste ved NFF Grasrottreneren?

Norsk Tipping har nå gitt oss mulighet for å ta i bruk e-læring, det har vi ikke gjort før hos NFF trenerutdanning, og det er på tide. Framover vil deltakerne kunne studere pensum og besvare oppgaver hjemme, når de selv ønsker, framfor teoretiske fellessamlinger. Slik vil gjennomføringen bli mer fleksibel.
  Det er ikke alle land som har et så omfattende formelt utdanningsløp for trenere i barne- og ungdomsfotballen i Norge. Da vil det være et løft at den enkelte deltakeren står friere til å legge opp sitt eget læringsforløp.
  Blant annet ved hjelp av e-læring gjør vi undervisningsmateriell og gjennomføring av trenerutdanning så kostnadseffektiv som mulig.

Målgrupper

Den klart viktigste målgruppen vil fortsatt være våre trenere i barne- og ungdomsfotballen. Men med NFF Grasrottreneren har vi også fått muligheten for å utvide målgruppene på en interessant måte:
  Vi tilbyr NFF Grasrottreneren til alle våre toppspillere, i Tippeligaen, i Toppserien og i OBOS-ligaen, samt til alle våre A-landslagsspillere!
  Toppspillere får et tilpasset opplegg, og undervisning og praksis gjennomføres klubbvis, i noen tilfeller regionsvis.
  Ingen andre land i UEFA har en lignende systematisk tilnærming i forhold til systematisk å legge til rette for å trenerutdanne sine toppspillere. Det er et tiltak vi vil kunne være stolte av, når vi i høst 2016/vinter 2017 går i gang.
  Videre vil det skreddersys et utdanningstilbud for videregående skoler. Slik vil man kunne feire russ som NFF Grasrottrener. Flere skoler har allerede et opplegg her, men vi har nå muligheten for å utarbeide en standard som gjelder nasjonalt.

Sertifisering og implementering av NFF Grasrottreneren

C-lisens og Grasrottreneren vil være likestilte i forhold til kompetanse. Det vil si at dersom du innehar NFF C-lisens har du intet krav på å skulle gjennomføre også NFF Grasrottreneren, du har allerede gjennomført dette nivået.
  Grasrottreneren er en nasjonal utdanning, mange andre land har en lignende utdanning (ikke alle, eksempelvis har ikke Island noe trenerutdanningstilbud før UEFA B), men det er ingen felles mal på dette. NFF Grasrottreneren/NFF C-lisens er det formelle kravet for å komme inn på NFF UEFA B-lisens.

Målsetting

Målsettingen for innføring av NFF Grasrottreneren er mangesidig, men først og fremst er det å øke kompetansen hos trenerne i norsk barne- og ungdomsfotball:
  Flere utdannede trenere med mer kompetanse.
  Både tilbudene i klubb og krets, og i den videregående skole vil bidra til det.
  Videre er det en viktig målsetting å styrke oppmerksomheten, prestisjen og statusen for våre trenere i barne- og ungdomsfotballen. For stadig utvikling av norsk fotball vil dessuten samarbeidet mellom krets, klubber i barne- og ungdomsfotballen og toppklubb være viktig. Gjennomføringen av trenerutdanning for våre toppspillere håper vi i stor grad også vil kunne bidra på dette området.

Avslutningsvis

Norsk fotballs utvikling debatteres kontinuerlig, det kan se ut som en enkel kjensgjerning forbigår mange;
  Trenerutvikling = Spillerutvikling
  Innføring av NFF Grasrottreneren vil være et utmerket tilbud til trenere som er der våre spillerne i barne- og ungdomsfotballen er, i norske klubber over hele landet vårt.
  Med ønske om en god høstinnspurt!

-- annonse --