-- annonse --
Trenerutdanning
ENGASJEMENT: Nils Johan Semb var til stede på medlemsmøtet til Sørlandsfotballens Venner i Kristiansand i oktober, og talte varmt for viktigheten av at flere engasjerer seg for å støtte opp om å utvikle flere gode fotballtrenere blant de yngste. Her sammen med Sondre Kåfjord. Foto: Teddy Moen
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

 • Artikkelen er hentet fra NFTs medlemsblad, Fotballtreneren, nr. 1/2019.

Det var tidligere fotballpresident Sondre Kåfjord som tok initiativet tilbake i 2016 for å starte foreningen Sørlandsfotballens Venner. Ideen kom i kjølvannet av at NFF Agder hadde behov for mer ressurser for å kunne gi et bedre tilbud til klubbene innenfor blant annet trenerutdanning og lederutdanning. En prosjektgruppe ble etablert, og i samspill med utvalgte næringslivsledere ble ideen videreutviklet.

27 medlemmer

Ved stiftelsen hadde foreningen 21 medlemmer, og består i dag av 27 medlemmer. Foreningen overførte 400 000 kroner i 2017 og vil minst ha overført det samme beløpet i 2018. 
  Så i året som kommer vil bidraget ha passert én million kroner til trenerutdanning. 
  – Jeg brenner for at unge fotballspillere skal få bedre og mer motiverte trenere som kan følge dem opp i hverdagen. Det er her vi legger grunnlaget for fotballglede og gode fotballferdigheter, sier en entusiastisk Sondre Kåfjord.
  I styret i SFV har tidligere fotballpresident Kåfjord fått med Geir Nordahl (Scan Trade), Raymond Larsen (Dues Sportsreiser) og Carl Viggo Axelsen (Arina Invest) 

Også ungdomstrenere

– Ambisjonen for oss fremover er i samspill med kretsen å kunne tilby gratis trenerutdanning også for ungdomsfotballtrenere, forteller han.
  Kåfjord forteller videre at han har en visjon om at dette konseptet skal gjenskapes i alle landets 18 fotballkretser.
  – Vi har hatt gleden av å presentere konseptet vårt for de øvrige kretsene på samlinger, og er godt tilfreds med at to øvrige kretser; Telemark og Troms, allerede er kommet svært langt i arbeidet med å kopiere vårt opplegg, gjennom etablering av Telemarkfotballens Venner og 

Tromsfotballens Venner. 

Sondre Kåfjord er også glad for den entusiasmen og støtten som NFF sentralt har vist for prosjektet, og NFF har bidratt med støtte til de tre foreningene med et begrenset beløp. 
  – Med etablering av foreninger i et tilstrekkelig antall kretser er etablering av en nasjonal støtteforening for breddefotball en nærliggende tanke.

Ønsker du å vite mer om dette arbeidet, ta kontakt med:
• Sørlandsfotballens Venner             Kontakt: (Sondre Kåfjord)
• Troms-Fotballens Venner               Kontakt: (Jo Are Vik)
• Telemarkfotballens Venner            Kontakt:   (Victor Baann)

 

-- annonse --