-- annonse --
Trenerutdanning
HISTORISK; 24 trønderske fotballtrenere på UEFA B-lisens kurs i Trondheim. Foto: Privat
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318


For aller første gang har NFF gitt tilatelse til at NFF Trøndelag gjennomfører kurset med bare trøndere (24 trenere) basert på et forkurs/uttak for 50 trenere. Trømsøkurset ble gjennomført på tradisjonell måte, og bestod av trenere fra ulike fotballkretser Norge rundt.
Det blir opp til NFF å avgjøre om «Trøndermodellen» skal fortsette.

Ut fra kursets målsetting har begge kursene i Trondheim og Tromsø hatt samme visjon og bilde hentet ut fra «Godfoten» til Nils Arne Eggen, sitat:

«Du blir god ved å gjøre andre gode»

NAE

Dette ble fulgt opp i en helhetlig samhandling hvor det gjaldt å «spille hverandre gode» gjennom kursledelse, gruppeveildere, i smågruppene, storgruppene og til spillgruppene i prakisøktene.
Dette helhetsbildet ble en rød tråd i kurset, og skapte gode refleksjoner og bevistgjøring av trenerrollen. Det handler om å se seg i «speilet hver morgen» og stille seg spørsmålet: Hvordan skal jeg i dag prestere ved spille andre gode.
Prossessen er meget godt mottatt i evalueringen ved begge kursene.

Smågruppene i veilederrollen

UEFA B-kurset er i stadig utvikling, og som tidligere omtalt her på fotballtrenere.no har veilederrollen fått full innpass i kurset.
• Les artikkel: Veilederrollen er hjelpekunst.

At man får en forsmak på veilederrollen gjennom en hel dag (smågruppe uten praksisøkt) er meget godt mottatt av trenerne på kurset og gir ikke minst motivasjon når man kommer hjem til sin klubb for å gå inn å hjelpe/veilede de andre trenerne. Mange vil sikkert etter endt UEFA B-kurs velge å ta NFF sitt nye «Trenerveilederkurset», som nå er godt i gang rundt i Norge.

Landslagsskolen/sportsplan er grunnmuren

Kursets målsetting tar utgangspunkt i å forstå og analysere hva fotball egentlig dreier seg om, det vil si kampdimensjonen. For dermed kunne legge opp til hensiktsmessig treningsaktivitet - og utøve kvalitet i treningen.
Begge kursene har på fremmøtedagen visualisert dette gjennom ha sett en Eliteserikamp avgrenset til hva man skulle se etter.
Dette var, hvorfor ble kampen slik den ble – spill/motspill. Ble noen av disse dimmensjonene avggjørende for kampen? Den individulelle ferdigheten, den relasjonelle, den strukturelle, eller ble det dødballer? Dette ble drøftet i smågruppene og storgruppene etter kampen og overført til oppgavene resten av uka.

Her har kurset fått en ny grunnmur å bygge videre på, nemlig Landslagsskolen/sportsplan. Her kan man visualisere kampdimensjon gjennom korte videoklipp i de ulike faser av spillet, hvor man gjør sine refleksjoner i planleggingen av sine økter. Her har NFFs ansvarlige for landslagsskolen vært med på å løfte kurset mange hakk.
Nå drar alle trenere hjem med sine utviklingsmål frem til neste samling om tre måneder, forhåpentligvis i stand til å forbedre sine prestasjoner ved neste korsvei.

TrondheimTRONDHEIMSKURSET: Kursansvarlig Reidar Schjei, veiledere Christer Basma, Trond Nordsteien og Tor Asle Kleveland. Teknisk arrangør NFF Trøndelag Foto: Privat

TromsøTROMSØKURSET. Kursansvarlig Reidar Schjei, veiledere Håkon Lihagen, Hans Tvedte og Anders Mortensholm. Teknisk arrangør NFF Troms. Foto:privat

-- annonse --