-- annonse --
Trenerutdanning
RUTINERT: En våre mest rutinerte trenerutdannere – Reidar Schjei – tror på en verdibasert og relasjonsorientert trener utvikler sine utøvere gjennom involvering, refleksjon, dialog og ansvarliggjøring. Her fra et besøk på Liverpool FC sitt akademi i Kirkby under Trenerturen i februar. Foto: IVAR THORESEN

• Artikkelen er hentet fra Norsk Fotballtrenerforenings medlemsblad, Fotballtreneren nr. 2/2016.
• Les også: Trenerundersøkelse: Instruksjon og positiv feedback viktigst

Innledning

Fremtidig trenerutdanning bør legge større vekt på bruk av instruerende ledelse og positiv feedback ledelse. Dette er konklusjonen fra «Trenerundersøkelsen 2012», hvor totalt 359 norske trenere svarte på et spørreskjema at «instruerende lederstil» er en trend hos disse trenerne. Undersøkelsen er presentert i Fotballtreneren og på Fotballtreneren.no

Det jeg reagerer på er at det konkluderes med at den «instruerende lederstilen» er fremtiden for norsk trenerutdanning i fotball. Dette mener jeg er stikk i strid med hva Norges fotballforbund, og ikke minst NIF/Olympiatoppen, ønsker for utvikling av fremtidens trenere i norsk fotball, og norsk idrett for øvrig, som sier følgende:

«Utvikling av verdibaserte og relasjonsorienterte trenere skal være et sentralt kjennetegn innen trenerutviklingen i norsk idrett/fotball.

Den verdibaserte og relasjonsorienterte treneren ser på mennesket i et helhetsperspektiv.

En verdibasert og relasjonsorientert trener utvikler sine utøvere gjennom involvering, refleksjon, dialog og ansvarliggjøring (Breivik-modellen)»

Dette mener jeg at NFF har prøvd å innføre gjennom alle sine trenerkurs de siste 10-15 årene, hvor «veilederbegrepet» er blitt satt i fokus. Dermed ikke sagt at det fortsatt ikke er et behov for å være «instruerende» når situasjonen krever de,t særlig i barnefotballen.

Jeg vil avgrense mine betenkeligheter i denne artikkelen med å ta utgangspunkt i hva teorien sier om den «instruerende lederstil», så kan leseren selv vurdere hvor du står i dette bildet. Er ikke helt sikker på at flertallet av de 339 spurte norske fotballtrenere vil vedkjenne seg denne stilen utfra hva teorien «læren» sier om den. Merk at forskningsrapporten henviser til en utøverundersøkelse (fra 1985). hvor de fleste da ønsket en «instuerende lederstil». Jeg tror det har skjedd mye på 30 år.

Ulike teorier om ledelse

DefirelederstileneDet finnes mange teorier om ledelse, det skal være rundt 500 ulike teorier som omhandler ledelse i verden.

Men jeg har valgt å se nærmere på en av de mest kjente Hersey og Blanchards teori, som jeg selv kjenner aller best som situasjonsbestemt ledelse, og som jeg var pålagt å følge gjennom mitt yrke i Forsvaret i nesten 40 år (ble innført i 1974).

Da skal leseren merke seg at før 1974 var den «instruerende lederstil» toneangivende i det norske forsvar, de som gjennomførte tjenesten før den tid husker sjargongen, «jeg vil, du skal»

De aller fleste teorier om ledelse deles først og fremst grovt inn i to typer lederestiler:
• Den autoritære stilen.
• Den demokratiske stilen (demokrati)

Hersey og Blanchards teori tar hensyn til situasjonen ledelsen foregår i, og hva slags kompetanse og holdninger deltakerne har til hverandre i gruppene. Teorien legger vekt på sammenhengen mellom medarbeiderorientering og oppgaveorientering og skiller mellom 4 stiler, instruerende, selgende, deltakende og delegerende lederstil.

Situasjonen og medarbeidernes kompetanse er avgjørende for hvilken lederstil som egner seg best.
• Delegerende lederstil – svakt oppgaveorientert og svakt medarbeiderorientert
• Deltakende lederstil - svakt oppgaveorientert og sterkt medarbeiderorientert
• Selgende lederstil – sterkt oppgaveorientert og sterkt medarbeiderorientert
• Instruerende lederstil – sterkt oppgaveorientert og svakt medarbeiderorientert

Jeg avgrenser meg igjen til definisjonen av den «instruerende lederstil»

Instruerende lederstil

Med en instruerende lederstil er kontrollen over personellets handlinger sterk. Lederen bestemmer hva, hvordan og når arbeid skal utføres, og informerer personellet om dette. Det er også lederen som evaluerer resultatet i etterkant. Stilen preges av at det er ingen deltakelse av planleggingen eller innspill fra personellets side. Lederen dirigerer personellet i hva de skal gjøre og hvordan.

Lederstilen har blitt omtalt som en autoritær leder stil eller kommandoritentert ledelse (høres litt militært ut?) Selv om denne ledelsesformen i det daglige kan oppleves som negativ så kan den være hensiktsmessig i situasjoner med tidsnød.

LedelsesmodellHersey og Blanchard var opptatt av om lederen var mest opptatt av selve oppgaven (autoritær) eller deltakerne (demokratisk) det vil i praksis «flyte frem og tilbake» på denne skalaen i valg av lederstil utfra situasjonen (se fig)

Avslutning

Jeg er ikke så sikker på at det er den «instruerende lederstil» NFF ønsker i utviklingen av fremtidens norske fotballtrenere?

Innen barne-og ungdomsfotballen vil det i enkelte anledninger/situasjonsbestemt være nødvendig å benytte instruksjon som pedagogisk metode, men den bør ikke være toneangivende. Da har jeg mere tro på «implisitt læring» (oppdagende læring) særlig i barnefotballen ref. boka Lagspill, læring og ledelse av Lars Tore Ronglan (pensum UEFA B-kursene)

Jeg har veldig stor tro på den utviklingen som vi er i gang med i norsk fotball, og særlig etter de signaler som er gitt i forbindelse med landslagsskolen hvilke type menneske/spillere vi ønsker.

Jeg skulle ønske at vi i trenreutdanningen er like klar og tydelig på hvilke type menneske/trener man ønsker inn i norsk fotball i fremtiden, og jeg har stor tro på at det vil være en demokratiske/deltakende trener.

Jeg tror på Breivik-modellen og en verdibasert og relasjonsorientert trener som utvikler sine utøvere gjennom involvering, refleksjon, dialog og ansvarliggjøring.

 

-- annonse --