-- annonse --
Trenerutdanning
TRENERUTVIKLERE: KA trenerutviklere fra hele landet deltok på samlingen i forbindelse med talentleiren i Porsgrunn i august, der revidering av UEFA B-lisensutdanningen stod på agendaen. Bak fra venstre: Hedersgjest Andreas Morisbak, Anders Veibust (Rogaland), Stig Arild Råket (Nordmøre og Romsdal), Anders Abrahamsen (Finnmark), Eivind Sollie (Indre Østland), Olafur Ørn Bjarnaon (Agder), Ørjan Valla (Nordland), Magnus Johansson (Hordaland), Frode Telseth (Telemark), Niklas Nyland (Østfold), Ivan Myklebust (Hålogaland) og Anders Stadheim (Sogn og Fjordane). Foran fra venstre : Joachim Midtsand (Trøndelag), Irene Lunde (Oslo), Ardian Gashi (Vestfold), Tommy Olsen (Akershus), Geir Midtsian NFF, Morten Mundal (Buskerud) og Håkon Grøtland NFF. KA trenerutviklere som ikke deltok på samlingen: Espen Pedersen (Troms), Martin Sørensen (Trøndelag), Ronny Ødegård (Sunnmøre) og Stig Haddal (Telemark). Foto Teddy Moen
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123
  • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 3/2021

– I og med at vi holder flere kurs rundt om i landet er det viktig for oss å møtes og få kalibrert oss slik at alle kursene ser like ut, uansett hvor de avholdes. Dette gjelder for øvrig alle kursene vi holder, og som vi også jobbet med i løpet av samlingen. Det gjelder kurs som UEFA C (grasrottreneren, Trenerveilederkurset, NFF spillerutvikler B (som nå omarbeides til UEFA B Youth) og NFF Keeper B.

UEFA B-lisens for ungdomsfotballen

UEFA B-lisensutdanningen er trinn 2 av 4 i NFFs trenerutdanningsstige. Primærmålgruppa er trenere i ungdomsfotballen. Opptakskravene til kurset et at man har gjennomført NFF Grasrottrenerutdanning/UEFA C-lisens og har gjennomført forkurs til UEFA B-lisens. I tillegg må treneren ha minimum ett års trenererfaring etter Grasrottrener-kurset.
  Over 500 trenere søkte på å delta på UEFA B-lisens utdanningen i 2021, av dem fikk 232 trenere plass på 10 ulike kurs (inkludert et eget kurs for kvinnelige trenere i Oslo).

– Kurset har vært enormt populært med stor søkermasse over mange år. I de siste årene har vi også hatt en enorm økning i antall deltakere på Grasrottrenerkurset, noe som naturlig medfører at vi opplever en enda større søkerinteresse for opptak til UEFA B-lisens.  I løpet av de tre siste årene har vi økt inntaket med over 40%. Vi ser at vi fortsatt har søkere som kvalifiserer til å komme inn som vi må si nei til på grunn av kapasitetsmangel. Vi vil derfor nå se på muligheten for å tilby enda flere plasser fra og med 2022, sier Geir Midtsian.
  Han opplevde at uken sammen i Porsgrunn i august var meget fruktbar sammen med de dedikerte og engasjerte trenerutviklerne fra kretsene omkring i landet. Man besluttet også en del nye grep rundt kurset.

Teori som e-læring

– Vi er i ferd med å legge teoridelen i UEFA B over til e-læring. Dette innebærer at kursdeltakerne må lese seg opp på teorien før de kommer inn på kurs. Dette vil medføre at vi kan bruke mindre tid på klasseromsundervisning på kurset. Noe som gir oss bedre tid til et interaktivt studie, samtaler, diskusjoner og refleksjon når vi er samlet på kurset. Gjennom samlingen kom vi enda nærmere et opplegg for gjennomføringen av kurset som vi har stor tro på skal gjøre kurset enda bedre.
  Under Porsgrunn-samlingen gikk gruppen gjennom kurset sammen med NFFs seksjonsleder for spiller- og trenerutvikling, Håkon Grøttland og aldersbestemte landslagstrenere. 
  I tillegg hadde de besøk av tidligere utviklingssjef, Andreas Morisbak, som bidro med vektige innspill til debatten.

– Vårt mål og ambisjon er å sikre at denne lisensen holder den standard, og har det innholdet som tilfredsstiller krav fra UEFA Convention av 2020.
  Geir Midtsian forstår selvfølgelig at utdanningen er populær for de som ønsker seg en karriere innen fotballen, og også påkrevet med tanke på utdanningsstigen til UEFA.
  – Men vi ser også at det er flere og flere som ønsker denne utdannelsen fordi de ønsker påfyll av kompetanse til den jobben de står i som trenere i utviklingsfotballen. Dette er noe vi synes er svært gledelig. Jo mer kompetanse hos trenerne som daglig er på feltet jo bedre opplevelser blir det for spillerne – også i utviklingsfotballen. Det må ikke være slik at UEFA B-lisens bare blir et delmål for de som har en topptrener i magen, men at det også skal være den øverste utdanningen for mange «breddetrenere».

-- annonse --