-- annonse --
Trenerutdanning
KLAR: «Veiledergruppa» klar for dagens oppgave, (fra høyre) Joakim Wanderås, Anders Holen og David R Riberto. Foto: REIDAR SCHJEI


• Artikkelen er hentet fra NFTs medlemsblad - Fotballtreneren, nr. 3/2016.

Treneren i veileder-/coachrollen er blitt mer og mer viktig i trenerutviklingen.
   Derfor er det helt nødvendig å sette fokus på dette ved UEFA B-kursene, da disse trenerne blir svært viktige i denne rollen når dem kommer tilbake til sine klubber. Denne rollen fylles først og fremst av gruppeveileder for de to storgruppene, men nå ønsker man å involvere smågruppene i enda større grad i denne rollen gjennom hele kurset.
   UEFA B-kurset i Trondheim i august prøvde ut en ny modell som vil bli evaluert etter årets kurser er ferdig.

En veileder trenger ikke kunne alt, men må ha evnen til å stimulere til problemløsning og læring. En god veileder må være i besittelse av ulike kvaliteter, for eksempel gode kommunikasjonsevner, faglig etisk atferd og evne til å vurdere å gjenkjenne faglig gode ferdigheter gjennom kurset.
   Rollen som gruppeveileder er mangfoldig og inkluderer aktiviteter som å gi råd i planlegging, forberedelser av treningsøktene via små-storgruppene. Han skal også skape motivasjon, gi ærlige tilbakemeldinger, samt være en god rollemodell. Det samme skal gjelde for smågruppene samt for treneren på feltet.

Treneren i veilederrolle skal kunne innta en spørrende/involverende lederstil som bevisstgjør spillerne til å ta selvstendige og egne valg i treningsøktene.
Dette krever at han har en pedagogisk tilnærming og formidler dette gjennom åpne spørsmål som fremtvinger bevisstgjøring og refleksjon til den som veiledes.
   Å bringe treneren som en del av smågruppene inn i evalueringen/tilbakemeldinger har vi gjort i mange år, men som alt annet det er mulig å bli enda bedre for å gjøre treneren til en god veileder/coach.

Små-gruppene i veilederrollen

Gruppearbeid er en bærende faktor i UEFA B- kurset, og har vært en suksessfaktor gjennom mange år. Dette har vi alltid fått gode tilbakemeldinger på. Dette arbeidet/kvalitetssikringen skjer daglig gjennom små-/storgruppene både i forkant, under og i etterkant av praksisøktene. Utf ra programmet utgjør dette cirka 60 timer av kursets total tid.
  Det gjennomføres (innen hver storgruppe) i alt 84 praksisøkter i kurset, 7 av disse er egne økter, det vil si at i 77 økter, det vil si ca. 25 timer, står man i smågrupper og observerer/vurderer andre sine økter. Da er det særdeles viktig at dette blir utnyttet mest mulig effektivt.
Er det mulig å utnytte denne tiden i læringsarenaen for å gjøre treneren enda bedre i selve veilederrollen?
Selvsagt er det det, gjennom aktivitetsprinsippet!

Ved å systematisere og utnytte denne tiden kan vi øke kvaliteten på utdanningen av treneren på kurset med mange steg.
To forutsetninger for læring er dermed tilfredsstilt; spesifisitet- og aktivitetsprinsippet. Dette har man nå innført og vil prøve ut ved årets kurs.

Gjennomføring av prøvemodell

De to første dagene (mandag/tirsdag) vil gruppeveilederen være eksemplets makt, med fokus på pedagogisk metode/formidling gjennom en spørrende tilnærming ved bruk av positive åpne spørsmål. Selvsagt gis det mulighet for kommentarer og innspill fra gruppene som tidligere etter at øktene er gjennomført.
  Dette gir smågruppene gode eksempler når de selv skal bidra i veilederrollen/tilbakemeldinger sammen med gruppeveileder resten av uka.
Fra onsdag vil hver smågruppe få ÉN praksis økt(ca 3 timer) som veiledere og blir derfor den «forlengende arm» til gruppeveileder. Denne dagen har de ikke egen praksisøkt.
   Modellen ble nå utprøvd ved UEFA B-kurset i Trondheim og tilbakemeldingene ble svært gode både fra gruppeveiledere, veiledergruppa og trenerne som fikk veiledningen.
   – Det positive er at vi blir involvert, vi holder konsentrasjonen oppe, og ikke minst: Vi blir bedre i veilederrollen, er det som går igjen i tilbakemeldingene fra små-gruppene som fikk være i denne rollen.

Kommentarene fra gruppeveilederne Håkon Lihagen og Christer Basma var også positive.
– Vi kommuniserer med veiledergruppa underveis i økta og vi ser at de de får et helt annet fokus på bevisstgjøring på tema og læringsmomenter. De er har helt klart blitt bedre til å stille spørsmål for bevisstgjøring og refleksjon som igjen er med å øke kvaliteten i kurset.

Positiv

– Fagansvarlig for UEFA A-/UEFA B-lisens i NFF, Dag Riisnæs, stiller seg positiv til utprøvingen den nye modellen, som vil bli evaluert når årets kurs er ferdig og har følgende kommentar:
– Den beste læringa oppnås gjennom å være aktivt involvert. I tillegg til gjennomføring av sine egne treningsøkter, kan man være veldig involvert også når andre er i aksjon. Spør alltid deg selv «hva, hvordan, hvorfor»! Jo mer vurderende, reflekterende og spørrende de som observerer treningsøkter er, jo bedre diskusjoner får vi etterpå. Og styrken til UEFA B-utdanningen er utvilsomt at den er praksisnær og aktivt involverende.

 

-- annonse --