-- annonse --
Trenerutdanning
15. MARS: Det er nå mulig å søke plass på UEFA B-lisens. Søknadsfristen er 15. mars. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

UEFA B-lisensutdanningen er trinn 2 av 4 i NFFs trenerutdanningsstige. Primærmålgruppa er trenere i ungdomsfotballen. For å bli tatt opp som deltaker på kurset må treneren ha fullført hele NFT Grasrottreneren (alle fire delkurs), og i etterkant ha vært aktiv som trener i minst én sesong.

10 kurs over hele landet

Det er planlagt i alt ni UEFA B-lisens kurs på ulike steder i landet i løpet av 2021. I tillegg planlegges et eget kurs kun for kvinnelige søkere i Oslo.
  De ni andre kursene skal gjennomføres i Oslo, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Sarpsborg, Molde, Lillestrøm og Telemark.
  Det er plass til maksimalt 24 deltakere på hvert kurs.

Retningslinjer for prioritering og uttak

Følgende retningslinjer gjelder ved uttak:

 • Trenererfaring – minst ett år etter gjennomført NFF Grasrottreneren. Lite erfaring kan kompenseres med en godt gjennomført økt på forkurset og/eller gode referanser
 • Evaluering av praksisøkt på forkurs. Treneren må vise at han/hun kan planlegge økta godt ut fra tema og momenter, samt under gjennomføringen av økta vise både fotballfaglig innsikt og hensiktsmessig pedagogikk. Det er ikke tilstrekkelig å være en god aktivitetsleder, her skal man kunne påvirke spillsituasjoner ut fra tema og momenter.
 • Trenere som jobber med spillere fra 11 år og oppover prioriteres foran trenere for gruppen 6-10 år.
 • God spillererfaring kan være en fordel med tanke på å bli en god trener. Dermed ikke sagt at en god spiller nødvendigvis blir en god trener.

Hver enkelt fotballkrets innstiller på deltakere fra sin krets ut fra søkerlistene og et forkurs som aktuelle deltakere skal gjennom. 
  – NFF sentralt vurderer så søknadene i forhold til kretsenes innstilling. De som blir tatt ut får beskjed i mai. De som ikke får plass kan be Trenerutvikler i krets om begrunnelse, skriver NFF i utlysningen.

Mål og temaer

Etter gjennomført utdanning skal treneren kunne analysere, forstå og utnytte sentrale områder og læringsmomenter i fotball, og dermed kunne legge opp til hensiktsmessig treningsaktivitet - og gi fornuftig veiledning i spillsituasjoner.

Kursets hovedtemaer:

 • Tilrettelegging for læring – gjennom god planlegging og organisering av økter
 • Læring og formidling – fra trener til spiller. Treneren som veileder
 • Påvirke spillsituasjoner på feltet – ut fra temaer og momenter i de ulike fasene i NFFs spillemodell/Landslagsskolen
 • Kampforberedelser og kampledelse
 • Treneren som leder
 • Relasjonskompetanse
 • Fotballferdighet – ut fra de fire dimensjonene som påvirker et lags fotballferdighet
 • Landslagsskolen
 • Angrepsspill ut fra spillfaser og de fire dimensjonene
 • Forsvarsspill ut fra spillfaser og de fire dimensjonene
 • Keeperen som en del av laget – evne å veiledere keeperen i spillsituasjoner
 • Fotballfysikk
 • Kampobservasjon/analyse
 • Arbeid med individuelle utviklingsmål (mellomfasearbeid)
 • Arbeid med et bredt spekter av skriftlige oppgaver (mellomfasearbeid)

Treneren på feltet

«Treneren på feltet» er sentralt i kurset, og hver trener som deltar på UEFA B-lisens kurset skal ha minst sju økter totalt, hvor det øves i ulike spillsituasjoner, der treneren skal organisere og lede aktiviteten, samt veilede ut fra et tema og avgrensede momenter. I forbindelse med treningsøktene jobbes det mye i grupper, der en planlegger og evaluerer øktene. Gjennom forelesninger og diskusjoner får du også mye annen læring i diverse temaer.
  Alle arbeider også med skriftlige oppgaver over en periode på 2-3 måneder. Her jobbes det med et bredt spekter av relevante temaer. I tillegg skal den enkelte trener arbeide med egne utviklingsmål mellom samlingene.

NFF legger opp to ulike gjennomføringsmåter (litt ulikt fra krets til krets). Enten først én ukes samling fulgt opp av en helgesamling fredag-søndag cirka tre måneder senere. Eller tre helgesamlinger, den første torsdag-søndag, de to andre fredag-søndag.

Vurdering og godkjenning

Praksis og teorioppgaver vurderes etter følgende skala:

 • Ikke bestått (under 15 poeng)
 • Akseptabelt (15-19 poeng)
 • Bra (20-24 poeng)
 • Meget bra (25-30 poeng).

Praksisdelen teller to tredjedeler, teorioppgavene teller en tredjedel. Ved fullført og bestått UEFA B-utdanning tildeles lisens ut året og for tre nye år. 
  Det kreves 40 timer godkjent etterutdanning i løpet av tre år for å opprettholde lisensen.

-- annonse --