Skriv ut denne siden
Trenerutdanning
B-LISENS: Du kan nå søke om opptak på UEFA B-lisens. Søknadsfrist er 15. mars. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

UEFA B-lisens er trinn to av fire i NFFs trenerutdanningsstige. Kurset retter seg primært mot trenere i ungdomsfotballen. 
Opptakskrav for UEFA B-lisens er fullført NFF Grasrottreneren, samt å ha virket aktivt som trener i minst en sesong. 
Etter at søknadsfristen er ute, gjennomfører fotballkretsen et forkurs, før det rangerer sine søkere og sender en innstilling til NFF sentralt. Uttaket fra NFF vil bli gjort kjent i mai.

Prioritering og uttak

Følgende retningslinjer gjelder ved uttak: 

To eller tre samlinger

Kursene arrangeres med to eller tre samlinger i tidsrommet mellom juni og november, tidspunktene og antall samlinger varier litt fra sted til sted.
Arrangørsteder i 2020 er: Larvik, Skedsmo, Trondheim, Kristiansand, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Sarpsborg, Ålesund, Harstad/Sortland, Skien/Bø og Oslo.
Kurset i Trondheim subsidieres av NFF Trøndelag og er for trønderske trenere. Kurset i Oslo er for kvinnelige trenere. Alle andre kurs er åpne for begge kjønn.